El ple de l'Ajuntament de Begur ha aprovat tirar endavant una moratòria de llicències per als habitatges d'ús turístic (HUT). La suspensió s'aplicarà durant un any, afecta tot el terme municipal i s'aplica amb l'objectiu de redactar un pla especial que reguli l'activitat. Segons el consistori, a Begur hi ha 1.464 pisos turístics.

«Volem que tota l'oferta sigui de qualitat, i la dels HUTs, també», assegura el primer tinent d'alcalde i responsable de Promoció Econòmica i Turisme, Eugeni Pibernat. La moratòria de pisos turístics arriba, precisament, un mes després que el consistori també n'aprovés una altra; en aquest cas, però, per a hotels, restaurants i bars. Aleshores es va impedir obrir nous negocis o reformar els que ja hi ha al poble.

La moratòria d'HUT a Begur ha tirat endavant amb el vot majoritari de l'equip de govern. Segons el consistori, s'ha aprovat amb l'objectiu de redactar un pla especial que reguli l'activitat i estableixi criteris per a un creixement «equilibrat» de l'oferta. Un document que, quan s'enllesteixi, s'incorporarà al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Cercar més «qualitat»

El regidor Pibernat assegura que, amb el nou pla especial, allò que es vol és avançar cap a una oferta turística «de qualitat». El document definirà què s'entén per habitatge d'ús turístic, en regularà la implantació a Begur i també fixarà quines obligacions legislatives tenen els propietaris.

Bonificacions ambientals

Per tirar endavant la moratòria, el consistori s'ha basat en una proposta feta per l'arquitecte en prestació de serveis de l'Ajuntament, Joan Josep Murgui. L'arquitecte justifica la suspensió de llicències després que s'hagi detectat una «tendència creixent» dels HUT a Begur que s'estén tant als nuclis urbans com a les urbanitzacions.

Abans de redactar el pla especial, l'Ajuntament encarregarà un estudi que analitzarà la població que té Begur -tant la resident com l'estacional- i el parc immobiliari que hi ha al poble.

El ple també va aprovar, sense cap vot en contra, incloure bonificacions mediambientals en l'impost de béns immobles (IBI) i en el de construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

En tots dos casos, la bonificació serà del 50% del tribut. Pel que fa a l'IBI, podran sol·licitar la reducció aquells particulars que hagin instal·lat als seus habitatges plaques solars, sistemes d'energia geotèrmica i calderes de pèl·lets o biomassa.

La bonificació s'aplicarà durant els tres anys impositius següents a la instal·lació i no podrà excedir els 300 euros anuals. En el cas de l'ICIO, la reducció s'aplicarà un cop s'acabi l'obra.