La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (FECDAS) ha organitzat aquest diumenge una jornada de localització i caracterització de xarxes de pesca perdudes al mar davant de litoral de Llafranc. La iniciativa s'emmarca en el Programa d'acció marítima de la Generalitat (2018-2021) i contempla accions per minimitzar els efectes negatius de les xarxes de pesca perdudes sobre els ecosistemes marins.

Un cop s'ha recollit la informació, és revisada per experts científics perquè se'n pugui fer una extracció correcta. Fins a finals d'any, es faran diverses jornades com aquesta al Camp de Tarragona, el Maresme, la Selva i l'Alt Empordà.

L'actuació va comptar amb la participació de dotze bussejadors i membres de la Facultat de Biologia i de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona, que van donar als submarinistes les indicacions per garantir una caracterització adequada de les xarxes i del seu nivell d'integració al medi marí per poder valorar si la seva retirada pot produir efectes negatius sobre els ecosistemes.

Altres comarques

El projecte desenvolupat al llarg d'aquest any consta d'una primera fase de diagnosi qualitativa de la situació fins als 30 metres de fondària del litoral català a través d'enquestes en línia i una segona fase de localització i caracterització d'arts de pesca perduts.

En la segona fase, l'objectiu és caracteritzar amb el major detall possible la situació i estat dels arts de pesca perduts davant les zones aparentment més afectades. Aquesta informació, una vegada revisada per experts científics, facilitarà a l'administració poder-ne fer la correcta extracció.

Fins a l'acabament de l'any, es faran d'altres jornades per recopilar informació al Camp de Tarragona, el Maresme, la Selva i l'Alt Empordà. Finalment, durant el mes de novembre, la previsió és fer una campanya de retirada dels arts de pesca localitzats amb la participació d'un equip professional de treballs subaquàtics, que comptarà amb les dades de localització i caracterització obtingudes, i també els criteris científics adients per minimitzar l'afectació als ecosistemes. Els arts de pesca perduts suposen una pèrdua econòmica directa per als pescadors i ocasionen pèrdues indirectes per l'efecte negatiu que tenen sobre els ecosistemes marins.