Les obres de millora del darrer tram del passeig del Mar de Palamós han acabat aquesta setmana. Les actuacions van concretament del carrer del Mar al carrer d'Aragó, on s'ha acabat el tram de vorera nord que faltava. El projecte ha estat elaborat pels Serveis Tècnics municipals amb l'objectiu d'unificar la imatge de la darrera secció del passeig marítim palamosí. Les obres realitzades han afectat prop de 2.000 metres quadrats de superfície de vorera, que s'ha eixamplat, i s'ha eliminat la zona d'aparcament de forma que ara es disposa de la mateixa amplada de vorera en tot el tram.

A més, informa el consistori, també s'ha suprimit la canal de recollida d'aigües situada entre els arbres que s'ha substituït per una rigola contígua a la vorera amb reixes de recollida d'aigües i connectada a la xarxa de plujanes. En aquest sentit, el projecte ha ubicat parterres, que combinen espai de gespa i plantes, en diversos punts del traçat i concretament entre la nova vorera i l'espai central del passeig.

La millora també ha inclòs la incorporació d'un carril bici que connecta amb el passeig de Sant Antoni de Calonge, i en el futur també ho farà amb el que es preveu realitzar en el darrer tram del carrer Nàpols, del qual la primera secció ja s'ha construït i que actualment permeten la unió amb la via verda procedent de la zona del Mas Gorgoll i el pont de Ferro.

Les obres de millora del passeig del Mar de Palamós es van iniciar durant la primavera passada i el seu cost d'adjudicació va ser de 169.000 euros. Un cop enllestides s'ha acabat incloent-hi també la instal·lació del nou enllumenat, en aquest cas dins un projecte que es va realitzar durant el darrer trimestre de l'any passat