L'Ajuntament de Torroella de Montgrí reurbanitzarà íntegrament el carrer de Fàtima, on el mes de novembre es va obrir un Ajuntament de Torroella de Montgríesvoranc de fondària i uns dos d'amplada pel pas d'un camió de gran tonatge.

Segons va informar el consistori, amb aquesta actuació es vol «garantir» la seguretat de la via que ara mateix es veu compromesa per les patologies detectades al tub del col·lector d'aigües de la muntanya. L'Ajuntament va assenyalar ahir que l'incident va ser conseqüència del deteriorament d'aquesta canonada, que data dels anys 60. Les filtracions derivades d'aquest deteriorament van provocar la lenta, però progressiva erosió del terreny que sustenta el ferm del carrer, de manera que aquest va cedir quan hi va passar un vehicle pesant.

Arran de l’incident, i abans de reparar-lo provisionalment, es va realitzar una inspecció per valorar danys i l'estat dels serveis afectats i es va constatar que la canonada presenta esquerdes, deformacions i erosions de l'estructura, la qual cosa fa aconsellable la seva substitució al llarg de tot el carrer, fins a l'entrega al passeig de Catalunya, per on continua el seu recorregut.

El regidor de Promoció d'Urbanisme, Jordi Oliver, va recordar que aquest carrer és un punt important de pas de serveis. A banda del col·lector de la muntanya i dels serveis propis dels habitatges del carrer, també hi passa una línia de mitja tensió i la canonada d'impulsió d'aigua de la potabilitzadora al dipòsit de Torroella. Tot plegat fa aconsellable actuar-hi de manera integral, per la qual cosa l'Ajuntament ja ha encarregat el projecte. Es preveu tenir-lo a punt a mitjans de març i iniciar immediatament les obres. L'actuació tindrà un cost superior als 450.000 euros, segons les primeres estimacions, tot i que caldrà esperar a la redacció final del projecte per conèixer la valoració exacta.

L'actuació, a banda de renovar els serveis, comportarà una millora de la qualitat urbana de la via, que tindrà voreres més amples. Atès l'interès general, l'obra es finançarà amb fons municipals i els veïns no hauran de pagar contribucions.

L'alcalde, Jordi Colomí, i el mateix Oliver van informar als veïns de tots aquests detalls en una reunió informativa que es va celebrar el passat 30 de gener, a l'Auditori del Museu de la Mediterrània.

El projecte podria estar redactat a mitjans de març i l'actuació tindria un cost superior als 45.000 euros.