El ple d'Ullà va aprovar, dilluns passat, un pressupost municipal d'1.255.300 euros per aquest 2020. La partida d'inversions reals és de 258.000 euros, els quals van destinats tots ells, a excepció de 8.000 euros, a acabar el Pla de Barris del nucli històric. El pressupost, que es va aprovar amb els cinc vots de l'equip de govern (PSC-CP) i quatre en contra de l'oposició (ERC-AM), és inferior al de l'any passat, que pujava a 1.330.000 euros. «És un pressupost continuista amb l'objectiu bàsic d'acabar la reforma del nucli antic», va recordar l'alcalde, Josep López.

Tot i això, l'alcalde va manifestar que la partida de personal baixa de quasi 60.000 euros, mentre que la partida de despeses de béns corrents i serveis, tot i baixar, algunes partides pugen com són els casos de la conservació de camins, de la recollida de residus o de Cultura i festejos.