L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro manté un pols als jutjats amb 27 treballadors pel cobrament «erroni» de triennis -els complements salarials que reben els treballadors de l'administració pública per la seva antiguitat . El consistori ha sol·licitat als empleats el reintegrament d'una suma que ascendeix als 34.453 euros.

L'advocat dels treballadors, Sergi Fernández, va assegurar que fa més de catorze anys que els triennis s'estaven abonant de manera «incorrecta» però que no se'n pot responsabilitzar els treballadors. Per això, demana que la restitució d'aquests diners es declari nul·la de ple dret. Fernández defensa que la normativa estatal marca «clarament» quina ha de ser «l'estructura retributiva, les quantitats, com es meriten i amb quina titulació» i insisteix que s'han trobat que els triennis dels afectats s'han comptabilitzat amb una suma «superior» a la que marca la llei.

Els treballadors subratllen que «suposadament s'han fet uns pagaments indeguts en concepte de triennis i és discutible que es pugui carregar als treballadors», va assegurar el secretari general del Sindicat Autònom de Funcionaris de l'Administració Local de Catalunya (SAFAL), Antoni Pujol.

Dos convenis diferents

Els fets es remunten al març del 2018 quan, tal com consta al recurs, el consistori va tirar endavant una comprovació per determinar si els triennis percebuts pels treballadors municipals s'estaven fent correctament.

En un primer moment, el conveni de l'Ajuntament fixava que quan es pujava de categoria professional, els triennis s'havien de cobrar segons la nova categoria. Fa dos anys, però, es va determinar una nova manera de comptabilitzar aquestes retribucions, de manera que cada trienni anava d'acord amb la categoria que es tenia en cada moment i no amb la més recent.

Aleshores, a proposta d'intervenció i de recursos humans, es van refer els càlculs i van determinanr que s'havien pagat més diners del compte a una quarantena de treballadors. «És com si nosaltres ens haguéssim equivocat pagant un sou de més», va apuntar l'alcalde, Maurici Jiménez, recordant que malgrat feia diversos anys que s'havia fet, només és «exigible» per llei el retorn de quatre anys enrere i insistint que el retorn és «indiscutible».

Jiménez va afirmar que des de la part sindical es van proposar alternatives per no haver de realitzar el pagament com, per exemple, que es pogués compensar amb algun «complement personal transitori» o bé retornar la diferència amb «hores extres». Unes propostes que no van obtenir uns informes positius ni emparar «legal» segons el criteri d'intervenció i secretaria. La sentència ha de determinar si el criteri de retorn de l'import que proposa l'Ajuntament és l'indicat.