L'Ajuntament de Palafrugell ha iniciat una campanya per minimitzar els efectes de la pandèmia sobre el comerç local. Es tracta d'una atorgació d'ajuts econòmics als veïns del municipi que aniran destinats a fer les compres en els comerços locals.

Aquesta campanya, anomenada «Palafrugell comerç. Units amb el comerç », està vinculada a la línia d'ajuts que l'Ajuntament ha donat a tots els seus veïns i veïnes empadronats, per tal que els gastin en el comerç local. Els imports poden arribar fins als 80 euros, en cas de famílies amb persones en situació d'atur, ERTO o pensió no contributiva. Les famílies podran saber l'import assignat a través d'una app, que s'anomena igual que la campanya i des d'on podran conèixer el saldo i els establiments que hi participen, entre d'altres. Per poder gastar els diners, la persona receptora s'haurà d'identificar amb el seu NIF al comerç adherit i aquest descomptarà directament l'import amb l'Ajuntament.

Els establiments que compleixin els requisits s'han d'inscriure a la campanya per tal de formar-ne part. D'aquesta manera, s'incorporaran al llistat de comerços on les persones empadronades a Palafrugell podran anar a fer les compres a partir dels ajuts municipals. El termini d'inscripció finalitza el proper 14 d'agost del 2020. L'import màxim que podrà gestionar cada establiment adherit a la campanya serà de 1.200 ?. Un cop s'arribi a aquest import, l'establiment quedarà inhabilitat a la plataforma. D'aquesta manera, es pretén aconseguir un repartiment de l'ajuda més o menys equitatiu.