El portaveu de Catalunya En Comú-Podem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, David Cid, ha registrat una Proposta de Resolució (PR) al Parlament per tal d'aturar el projecte de restauració del camí de ronda entre el Pedró i la platja de Castell, anomenat «Parc Natur Urbà». Els comuns volen que en el seu lloc s'impulsi, des del Departament de Territori conjuntament amb l'Ajuntament de Palamós «un nou projecte de restauració del camí de ronda que preservi els valors naturals de l'espai amb la mínima intervenció paisatgística possible». El grup també demana que l'administració catalana «es pronunciï i emeti un informe vinculant sobre la compatibilitat del projecte actual amb l'interès geològic de l'espai, afegint mesures preventives o protectores que siguin necessàries». A més, els comuns consideren necessari «un informe vinculant sobre la idoneïtat del projecte perquè sigui compatible amb les espècies protegides existents».

El projecte

El projecte «Parc Natur Urbà» que substitueix el camí de ronda existent es troba, en part, en el perímetre d'un polígon d'actuació urbanístic (PAU) que el Pla d'Ordenació Urbanística (POUM) anomena «PAU 10 Pineda d'en Gori» i que comprèn els terrenys forestals situats a l'entorn de la cala S'Alguer, un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). El projecte té un cost d'1.300.000 euros.