El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha iniciat el procés de renovació de la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) per al període 2021-2025, amb un primer fòrum fet a finals de setembre, on es van recollir les principals inquietuds aportades per més de 60 persones. La certificació atorgada per la Federació EUROPARC acredita el compromís per aplicar els principis del turisme sostenible, entre tots els actors implicats al voltant de l'espai natural. En una segona fase, ahir es van iniciar els tallers per a la cocreació de l'Estratègia del turisme sostenible per als propers 4 anys.