El govern de Calonge i Sant Antoni ha tirat endavant un pla de xoc per pal·liar els efectes econòmics i socials provocats per la covid-19 al qual ha dotat amb un pressupost d'1.798.000 euros. El pla, que va ser aprovat ahir en un ple extraordinari i urgent, contempla una quarantena de mesures i la creació d'una oficina covid-19 on els ciutadans i les empreses podran accedir a diferents ajudes i subvencions.

El document estructura els ajuts en tres eixos: l'àmbit de les persones i famílies; l'àmbit de l'activitat econòmica, cultural i turística; i l'àmbit de la salut i els protocols covid-19. En el primer dels blocs, s'hi destinen 951.000 euros i inclou: ajuts per pagar el lloguer o la hipoteca per a persones vulnerables amb un import de fins a 750 euros per família; la creació de xecs de compra per a famílies vulnerables per gastar en comerços del municipi (60.000 ?); o una rebaixa general de l'IBI d'un 1% i la taxa de vehicles d'un 30% així com bonificacions en l'IBI de fins al 80% per persones vídues, famílies vulnerables, famílies nombroses i famílies monoparentals, entre d'altres.

A banda dels ajuts i les bonificacions, el pla també impulsa accions destinades a incentivar la inserció d'aturats de llarga durada, amb la creació d'un Pla Ocupacional (75.000 ?) o oferint formacions i tallers. També contempla subvencions per ampliar la borsa d'habitatges de lloguer assequibles o una inversió de 300.000 euros en projectes d'obres i jardineria per fomentar l'ocupació.

Amb el segon bloc, centrat en l'activitat econòmica, cultural i turística, el consistori calongí assegura que vol «donar suport» a comerços, pimes, autònoms i empreses, amb mesures com: una línia d'ajuts de fins a 2.000 euros per la contractació de treballadors; la creació d'una Plataforma ECommerç per articular i promocionar la venda online de productes i serveis Km0 (15.000 ?); o la rebaixa de taxes com la de terrasses amb un 75% de mitjana enguany i l'any vinent, entre altres accions.

Finalment, en l'àmbit de la salut i protocols, es preveu la creació d'un Agent de Salut per fer el seguiment i aplicar els diferents protocols en les activitats, actes i espais municipals, amb un import de 25.000 euros o la constitució d'una Taula de Salut Municipal per definir les accions i polítiques durant el període de pandèmia.