La moratòria que afecta l'obertura de nous hotels a Begur i també la reforma dels ja existents es podria aixecar a principis del 2021. Almenys aquesta és la previsió amb la qual treballa el consistori després que el ple municipal aprovés, dimarts passat, la modificació inicial del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) en relació amb els usos hotelers i urbanístics.

Segons explica l'alcaldessa, Maite Selva, l'aprovació definitiva d'aquesta modificació es farà en el ple del pròxim gener i suposarà l'aixecament de la moratòria que es va aprovar l'agost del 2019 per un període d'un any i que s'ha anat allargant mentre l'Ajuntament preparava el document per ordenar el sector.

Selva precisa que la modificació del POUM permet regular les places d'aparcament en aquests negocis. «En els hotels, per cada dues habitacions s'haurà de disposar d'una plaça d'aparcament», puntualitza la batllessa sobre la nova regulació que també contempla que en els Habitatges d'Ús Turístic (HUTs), aquesta plaça d'aparcament haurà de ser per cada cinc persones. «Es permetran 500 metres de radi al voltant del negoci per poder aparcar», afegeix Selva qui subratlla que amb aquesta regulació volen evitar «la picaresca».

La moratòria dels hotels afecta els nuclis urbans de Begur i Esclanyà i els mariners de Sa Riera, Sa Tuna, Fornells-Aiguablava, Es Racó i Aiguafreda. Quan el consistori va decidir aplicar-la, va argumentar que en els darrers vint anys al nucli de Begur s'havia passat d'un a tretze hotels i que calia «assolir un turisme de qualitat i buscar l'excel·lència». La moratòria suspèn l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma i rehabilitació i enderroc de construccions ampliació d'activitats relacionades amb els usos hotelers.

Inicialment, aquesta moratòria incloïa bars i restaurants. Però, només dos mesos després d'aplicar-se, va deixar de tenir efecte per aquests establiments perquè segons va explicar l'equip de govern (Sempre-JxCat, Tots x Begur Esclanyà i + Begur i Esclanyà), a diferència dels hotels, els bars i restaurants tenen un impacte urbanístic menor i així es podien modernitzar.

Respecte als HUTs, per tal de poder aixecar la moratòria abans del setembre del 2020 -es va aixecar al gener- l'Ajuntament va dividir l'elaboració del pla especial en dues fases, començant per la part turística que va completar elaborant i aprovant una nova ordenança municipal per regular aquesta activitat estesa tant al nucli urbà com a les urbanitzacions més aïllades.