La Brigada Municipal de Palamós ha iniciat aquest mes de novembre el procés d'arranjament del tram de la vorera que està situada en el xamfrà que forma el passeig del Mar amb el carrer d'Enric Vincke.

Segons va informar el consistori, es tracta d'una secció d'uns 80 metres quadrats situada al costat est del carrer Vincke, on s'adequa l'accés a la vorera amb la creació de nous passos de vianants adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

A part, també s'arranja bona part de la superfície substituint els panots, molts dels quals presentaven algun desperfecte, i es crea un petit parterre on s'ubicarà planta arbustiva.

La Brigada Municipal ja va realitzar, el passat estiu, tasques d'arranjament de la vorera situada a la part contrària a la que s'executa en l'actualitat. Segons l'Ajuntament, l'objectiu d'aquests projectes és el de seguir eliminant al municipi trams on es detecten barreres arquitectòniques o desperfectes en el paviment.

Aquesta actuació d'arranjament forma part del programa de manteniment i millores que la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Palamós executa durant l'any en places, carrers i espais públics de la vila.