El jutjat social 2 de Girona ha estimat parcialment la demana interposada pel CSIF en contra de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per denegar al seu delegat la llicència per disposar d'hores sindicals. La sentència conclou que el consistori va vulnerar el dret a la llibertat sindical del treballador i el condemna a pagar una indemnització de 1.250 euros per danys i perjudicis. També li ordena que "cessi d'immediat" aquest comportament. La jutgessa considera que les denegacions de permís que es van donar al delegat sindical no s'ajustaven a llei i remarca que el consistori no es podia emparar en "raons d'organització" per falta d'efectius a la Policia Local.

Els fets es remunten al setembre del 2020 quan l'agent de la Policia Local de Sant Feliu i també delegat sindical del CSIF va demanar un permís d'hores sindicals quan tenia assignat el torn de nit. La comunicació se li va denegar al·legant que quedarien menys de tres efectius i que s'havia sol·licitat en menys de 48 hores. El segon permís el va demanar l'endemà, el 17 de setembre per poder disposar de llicència tres dies després. En aquesta ocasió, se li va tornar denegar per manca d'efectius. Un dia després el CSIF va emetre la convocatòria d'una reunió del sindicat.

La sentència conclou que, tot i que la convocatòria de la reunió sindicat es va enviar "amb posterioritat" a la primera sol·licitud de llicència, es va emetre el mateix dia que el treballador va cursar la petició. "Amb independència d'això, d'haver-se produït un desviament de la utilització d'aquest crèdit horari o un mal ús del mateix, això no pot ser pressuposat amb anterioritat al seu gaudi", remarca la jutgessa.

Per altra banda, considera que si be la primera petició de permís no es va emetre amb la antelació de 48 hores que fixa el conveni aplicable i que el treballador no va al·legar motius d'urgència, la segona sol·licitud es va fer en els terminis previstos.

En aquest sentit, detalla que el sergent de la Policia Local que va declarar al judici va manifestar que es van denegar els dos permisos perquè no hi havia disponibilitat de personal perquè dels cinc efectius previstos, dos estaven de baixa i se'n necessitaven un mínim de tres per garantir la seguretat ciutadana.

La sentència remarca, però, que aquestes circumstàncies no poden "emparar" la denegació per part de l'empresa de les hores sindicals perquè la normativa no permet que l'empresari "pugui vetar el seu exercici per raons d'organització de l'empresa".

Per tot plegat, estima parcialment la demanda del CSIF i condemna l'Ajuntament a pagar-li 1.250 euros per danys i perjudicis. El sindicat reclamava una indemnització de 6.250 euros però el jutjat ha fixat la quantitat legalment prevista com a sanció greu "en un grau mínim". A més, ordena a l'Ajuntament "cessar d'immediat" aquest comportament.

La sentència no és ferma i contra ella es pot interposar un recurs de súplica davant de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).