El Servei de Ciutadania i Immigració de l'Ajuntament de Palamós, depenent de l'Àrea municipal d'Acció Social i Ciutadania, va iniciar dimarts la primera de les quatre sessions formatives que s'organitzen aquests dies sobre el coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic. Aquesta és una activitat informativa i formativa gratuïta que es realitza dues vegades a l'any i s'adreça a persones adultes immigrades residents a la vila que, per diverses raons, desconeixen els mecanismes de funcionament de la societat catalana. La formació que s'imparteix es basa en la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, que defineix circuits d'acollida per afavorir l'autonomia de les persones i facilitar la convivència, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.