Els equips tècnics de patrimoni i arqueologia de Palamós i del Departament de Cultura estan fent tasques de prospecció en una estructura descoberta a tocar del passeig de Les Pites i que podria correspondre a un antic refugi de la Guerra Civil. La troballa s'ha fet al carrer de Salvador Albert i Pey, concretament en un espai no edificat on s'ha descobert l'accés al damunt del qual hi figura l'any de construcció: 1937.

A aquest arc de l'entrada el segueix un túnel que queda aturat al cap de pocs metres per l'acumulació de terres i runes que han anat colgant l'estructura amb el pas del temps.

Amb l'ajut d'operaris de la Brigada Municipal s'està retirant terra acumulada per obrir pas a l'interior i permetre que els tècnics hi pugui accedir per fer-ne l'estudi. També per comprovar la possible presència de restes d'interès patrimonial que hi pugui haver.

La principal hipòtesi dels especialistes és que es tracti d'un refugi però caldrà esperar als avenços de la prospecció perquè les restes localitzades són encara molt superficials. Tampoc es descarta que s'hagués construït aprofitant la galeria d'una antiga mina d'aigua d'època medieval, com les que s'han localitzat a la zona.

El Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura i l'Ajuntament de Palamós valoraran les conclusions dels informes elaborats pels especialistes després de la prospecció i si s'hi troba valor patrimonial, es preservarà l'estructura com ja es va fer amb els refugis antiaeris del pati de l'escola La Vila, el del parc del Puig del Molí de Vent o el de la plaça dels Arbres.