El 88% de les empreses del Baix Empordà enquestades dins el Pla de Reactivació de la comarca manifesten que han patit davallades en la seva activitat, unes disminucions que se situen entre un 25% i un 50% de l'activitat en un 36,1% dels casos, i que arriben entre el 50% i el 75% en un altre 28,8% d'enquestats. Entre els principals problemes, destaca la reducció de les vendes (86,54%), provocant altres dificultats relacionades en fer front als pagaments, principalment les cotitzacions a la Seguretat Social (42,79%), lloguers i impostos. Els resultats destaquen que un 30,29% de l'empresariat ha tingut problemes per fer front al pagament de sous i salaris. En canvi, durant aquest període, la morositat es manifesta moderadament, en un 16,83% dels casos. Amb relació als problemes que afecten la plantilla de les empreses, 199 de les empreses enquestades han comentat el percentatge d'afectació d'ERTO. D'aquestes, un 63,3% manifesten que no han tingut cap afectació, mentre que un 19,1% comenten que han aplicat expedients d'ERTO que han afectat entre el 75%-100% de la plantilla.

A l'enquesta han participat un total de 208 emprenedors representants d'empreses de la comarca. La meitat són empreses classificades com micropimes (menys de 10 treballadors).