Sant Feliu de Guíxols canvia la ubicació de les parades de Sant Jordi. Enguany s'instal·laran al Passeig del Mar de deu del matí a les vuit del vespre, seguint la normativa: espais perimetrals, amb control d'entrada i sortida, mantenint les distàncies, rentat de mans i utilització de mascareta. Serà una fira dedicada només a professionals.