El projecte MasterPeix, que va treballar per a la formació ocupacional dels pescadors en el sector de la gastronomia, ha estat guardonat en el reconeixement com a millor projecte de bones pràctiques de l’Estat Espanyol, atorgat per la Red Española de Grupos de Pesca. Dimarts, l’alcalde de Palamós i el director del Museu de la Pesca van participar en la sessió plenària virtual, organitzada per la Red Española de Grupos de Pesca, en la qual l’alcalde va recollir aquest reconeixement, atorgat pel Director de la REGP, Juan Ignacio Gandarias.

Les jornades de formació MasterPeix, realitzades durant els anys 2018 i 2019 a l’Espai del Peix de Palamós, es van adreçar als pescadors de la Confraria de Pescadors de Palamós en la primera edició, i es va ampliar també a dones que estiguessin interessades en el fet pesquer. El programa va ser subvencionat pel Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava (GALP) gràcies al finançament del Fons Europeu Marítim de la Pesca de la Unió Europea que gestiona la Generalitat de Catalunya. Aquesta iniciativa, sense precedents al litoral català, vol contribuir a diversificar l’activitat de la pesca, impulsant l’emprenedoria en aquest sector, dotant els pescadors locals de coneixements i habilitats per a esdevenir veritables assessors del peix o guies-intèrprets en aquest àmbit.