La companyia gestora dels serveis del cicle integral de l’aigua i serveis mediambientals, Agbar, ha instal·lat un sistema de desinfecció amb llum ultraviolada per millorar la qualitat de l’aigua reutilitzada a l'estació depuradora d'aigües residuals de Castell-Platja d’Aro, que abasteix també els municipis de Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. L’objectiu d’aquesta inversió és «promoure la regeneració de l’aigua amb la màxima qualitat per ser reutilitzada per a diferents usos, eliminar les impureses i reduir la demanda al medi natural d’aquest bé escàs».

A més d’aquest nou sistema, la companyia també ha posat en marxa una planta de generació d'energia solar fotovoltaica per a l’autoconsum, que consta de 206 panells, que ocupen una superfície total de 714 m2. Agbar preveu que generarà 125 MWh anuals, fet que segons calculen representa un 7% del consum total d'energia elèctrica de la depuradora. La instal·lació fotovoltaica evitarà l’emissió de 53.750 kg de CO2/any.