L’Audiència de Girona jutjarà el dijous -si no hi ha imprevistos- un cas de presumpta estafa que va tenir lloc fa 20 anys. L’acusat era administrador solidari d’una mercantil unipersonal des de 1999. Segons relata la fiscalia al seu escrit d’acusació provisional, el processat va aprofitar-se d’aquest càrrec per tal de desviar diners de la mercantil per afegir-los al seu patrimoni personal sumant quasi 500.000 euros apropiats des del 2002 fins al 2007. «Amb l’objectiu d’obtenir un benefici patrimonial il·lícit, i prevalent-se de la seva condició d’administrador solidari de la societat, va utilitzar els ingressos i fons de la mercantil en benefici propi, apropiant-se de 595.484,39 euros», subratlla l’acusació pública.

Una de les operacions que hauria dut a terme per desviar capital de l’empresa va tenir lloc l’1 d’abril de 2002 amb la firma d’un contracte d’arrendament d’un local de la mercantil situat a Platja d’Aro. L’acusat va pactar amb l’arrendatari una renda anual de més de 24.000 euros, que el 2006 es renovaria cinc anys més per una renda anual de 28.550 euros.

L’acusació pública el fa responsable d’apoderar-se de totes les rendes derivades del contracte d’arrendament entre 2002 fins al 2006, menys una quantitat de més de 7.500 euros que va ser embargada per l’Agència Tributària.

Alhora també s’hauria beneficiat de les rendes d’un segon local de la mercantil a Platja d’Aro que va arrendar el 2002. En aquest contracte va pactar amb el llogater que aquest s’hauria de fer càrrec de pagar l’impost d’IVA, unes quantitats que ascendeixen a més de 24.000 euros i que l’acusat s’hauria embutxacat fins al 2007, quan va expirar el contracte. En tots dos casos es tracta de locals on s’hi havia de desenvolupar una activitat d’hostaleria.

D’altra banda, la fiscalia apunta que l’acusat va extreure diferents quantitats de diners de diversos comptes de la mercantil entre 2004 i 2007 i que ascendeixen a prop de 500.000 euros.

L’acusat va ser destituït del càrrec d’administrador solidari el 2007.

La causa judicial ha estat paralitzada en múltiples ocasions per la incorporació a la causa d’un informe pericial i la incorporació de documental econòmica i registral. Com que són motius aliens al processat, l’acusació li aplica una atenuant de dilacions indegudes.

La fiscalia sosté que l’acusat ha comès un delicte d’apropiació indeguda agreujada continuada en la modalitat d’administració deslleial pel qual li demanen 4 anys de presó. En concepte de responsabilitat civil sol·licita que indemnitzi la mercantil amb els prop de 500.000 euros il·lícitament apropiats.