Palafrugell va obrir l’1 de setembre un procés participatiu per modificar l’Ordenança de l’Ocupació de la Via Pública al municipi. Aquest procés perquè la ciutadania pogués expressar la seva opinió sobre les modificacions que es plantegen, finalitza demà, dia 15 d’octubre. A partir d’aquest moment, l’Ajuntament recollirà les dades obtingudes per poder redactar el nou.

L’actual Ordenança municipal reguladora de l’Ocupació de la Via Pública es va aprovar l’any 2017. Ara que havien passat quatre anys, es va veure convenient fer una proposta de regulació, estèticament i d’alineacions, que permeti equilibrar els usos públics i privatius de l’espai municipal. La nova ordenança hauria de  permetre també incrementar el valor qualitatiu del paisatge urbà, i posicionar el municipi en una situació d’avantatge en la seva projecció com a destí turístic de primera.

En aquesta línia, la nova ordenança es marca tres objectius: donar uniformitat als fronts marítims i al paisatge urbà dels àmbits singulars, impulsar criteris estètics i de qualitat en els tancaments i materials que conformen l’ocupació de la via pública i agilitzar les tramitacions d’atorgament de les llicències.