Durant els mesos de juny, juliol i agost d’aquest any, el servei d’urgències de l’hospital de Palamós ha atès 18.257 visites, que suposa un augment del 27% respecte al 2020 i se situa un 10,4% per sota de les urgències ateses durant el mateix període del 2019.

Per mesos, l’increment és desigual si es comparen amb les dades de l’estiu passat i les del 2019. Durant els mesos de juny i juliol s’ha arribat a xifres semblants al 2019, el darrer prepandèmia. A l’agost, però, les urgències a l’Hospital han decrescut respecte al propi mes de juliol. En aquest sentit, la derivació als serveis d’atenció continuada dels CAP ha sigut clau per descongestionar el servei i evitar-ne la sobresaturació.

Els temps d’espera durant el 2021 s’han incrementat de manera important respecte al 2020.

D’altra banda, a tots els centres de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà es van atendre un total de 47.762 urgències. Aquesta xifra representa un augment del 33,6% respecte al 2020, un any marcat sobretot per la pandèmia de la covid-19. En canvi, en comparació amb el 2019, suposa un descens de l’11,9%.

Increment a l’atenció primària

Finalment, els centres de primària que atenen urgències són els CAP de La Bisbal d’Empordà, Torroella de Montgrí, Palafrugell i Palamós, i els consultoris de Sant Antoni de Calonge i l’Estartit. En conjunt han atès 29.505 visites a urgències, que suposa un fort increment respecte al 2020, de prop del 40% (38,6%), però encara se situa un 12,8% inferior respecte l’activitat del 2019.

El centre on han crescut més les urgències aquest estiu ha estat Palafrugell, i la resta de centres també experimenten increments destacables a excepció de La Bisbal d’Empordà.