La sessió plenària de l’Ajuntament de Palamós, realitzada ahir dimarts dia 16 de novembre al vespre, va aprovar el pressupost municipal pel 2022 que suma un total de 25.189.877,58 euros, i amb una dotació d’1.203.000 euros destinada a inversions. L'aprovació del document pressupostari de 2022 va comptar amb els vots favorables de l’equip de govern i en contra dels grups de l’oposició.

D'aquestes inversions previstes, la que acapara una suma més gran és l'ampliació de l'actual aparcament de la Cooperativa La Equitativa. Aquest punt d'estacionament, que ara és un solar asfaltat a planta baixa, s'ampliaria en alçada dues plantes més amb la segona descoberta. L'Ajuntament de Palamós preveu destinar 250.000 euros a aquesta actuació que es tiraria endavant amb una possible subvenció de la Diputació de Girona. La mateixa quantitat es vol invertir en obres de reposició d'asfaltatge i millora de voreres. A més, també es contempla inversions menors com destinar 100.000 euros a les obres de condicionament i millora de la plaça Josep Sarquella o 75.000 euros a subministraments d'equipament informàtic, entre d'altres.

El pressupost 2022 contempla continuar duent a terme polítiques de servei a les persones, acompanyament de famílies, infants i joves en risc d’exclusió social, els programes destinats fomentar el lloguer tot l'any, la formació ocupacional, els projectes de garantia juvenil o l’ensenyament. S’aposta també pel foment dels programes d'igualtat i lluita contra la violència, projectes destinats a atendre al col·lectiu més vulnerable, augmentant l'assignació pressupostària a entitats del municipi com Càritas o convenis amb les entitats que treballen amb infants i joves amb alguna discapacitat.

El pressupost també reprèn el suport a aquelles activitats que es realitzaven en el municipi abans de l'inici de la pandèmia en l’àmbit cultural com en l’esportiu, l’educatiu i de coneixement del patrimoni. Es potencia la programació d’activitats juvenils, així com la consolidació de serveis com el suport d'activitats en l'àmbit de la salut. I inclou l’arranjament i millores de places i carrers del municipi, mantenint el treball de línies estratègiques iniciades, desenvolupant el pla d’asfaltatges i voreres, i realitzant projectes integrals a diferents barris.

A més, s’incideix en la generació d’energies renovables als equipaments municipals, i la millora progressiva de la gestió de les aigües pluvials per reduir els riscos d’inundació en zones sensibles. I s’implantem projectes destinats a la promoció de bons hàbits per al desenvolupament sostenible dels vehicles amb el nou programa Car Sharing.

En l’àmbit del neteja viària es destaca la millora, que amb la nova pròrroga del contracte, permetrà disposar de maquinària actualitzada, més jornades de treball i més serveis que millorin la neteja al municipi.

Congelació d'impostos i taxes, excepte l’IBI

El criteri general del pressupost 2022, ha estat seguir la línia dels darrers anys mantenint el nivell que han tingut les ordenances fiscals al municipi, excepte pel que fa a l’Impost Sobre Béns Immobles (IBI), que l’any vinent puja un 2’9%.  

Amb aquest únic increment, l'Ajuntament de Palamós podrà fer front, entre altres despeses, a l'augment de l'IPC, al compliment dels convenis col·lectius, així com la puja del 2% del salari dels treballadors públics tal com marca la Llei de pressupostos estatals per a l’any 2022. 

Reducció de la ràtio d’endeutament

Amb aquest pressupost l’Ajuntament de Palamós vol seguir mantenint la línia de contenció dels darrers pressupostos aprovats, des de la vocació del millor servei al ciutadà, atenent necessitats i demandes, a la vegada que es potenciï l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Amb aquesta línia de treball i execució pressupostària cal remarcar que la ràtio de deute viu de l’Ajuntament de Palamós segueix disminuint, situant-se actualment en l’actualitat en un 18%, quan l'any 2014 era del 58%. Aquesta reducció del deute suposa per al municipi un estalvi anual global d’1.200.000 euros.