L’Ajuntament de Palamós ha posat en marxa una nova partida de 50.000 euros destinada a ajudes per a famílies que se suma al Pla de xoc municipal, creat per a poder fer front a la crisi econòmica que ha afectat famílies i empreses del municipi a conseqüència de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19. En aquest cas es tracta d’ajuts destinats a infants i joves de famílies del municipi afectades econòmicament arran de la pandèmia. El període per a sol·licitar aquestes noves ajudes ja ha començat i s’allargarà fins a l’11 de febrer.

D’aquests ajuts, 30.000 euros van destinats a les despeses d’inici de curs per a alumnes d’educació primària o secundària i d’estudis postobligatoris reglats. En aquests casos els ajuts poden arribar fins als 200 euros per estudiant. La resta, 20.000 euros, es destinen a donar suport a les activitats extraescolars. Aquí els ajuts poden ser de fins a 150 euros per beneficiari.