Platja d'Aro (Baix Empordà) impulsa un protocol pioner a Catalunya per prevenir i combatre l'assetjament a infants i adolescents. Parteix de la premissa que, si algú pateix 'bullying', no només serà a les aules o al pati. Per això es fa un treball transversal amb escoles, institut, activitats extraescolars i de lleure per crear xarxa i que tothom sàpiga com actuar en cas que saltin les alarmes. El protocol interpel·la directament els infants i adolescents -es fan tallers i xerrades amb ells- i, sobretot, posa el focus en l'educació i l'atenció emocional. El fet prioritari, explica la cap de l'àrea d'Atenció a les Persones, Anna Viñas, és incidir en la prevenció i que el protocol «formi part de l'ADN» tant de l'educació «formal com no formal».

El nou protocol contra l'assetjament a Platja d'Aro n'actualitza un que es va posar en marxa ara fa cinc anys. Segons concreta Viñas, a partir de l'experiència, el que s'ha fet ara és «incorporar nous circuits» per prevenir, detectar i actuar davant casos de 'bullying'. Allò que diferencia aquest protocol de la resta és, precisament, la seva mirada transversal. Perquè a Platja d'Aro, es fa un treball en xarxa no només amb les escoles i l'institut, sinó també amb les activitats extraescolars i de lleure. «Aquesta mirada tan holística, de fet, respon a un model que permet connectar l'educació formal amb la no formal», explica la cap de l'Àrea d'Atenció a les persones. «Treballar d'aquesta manera dona coherència; tenim moltíssims espais de coordinació que ens permet abordar-ho tot de manera conjunta, perquè allò que passa al matí pot traspuar a la tarda o a l'inrevés», concreta Viñas.

El protocol, sobretot, posa l'accent en la prevenció. Part del treball dels educadors, en aquest cas, es fa des de les mateixes aules i els patis. Hi fan xerrades, tallers, parlen amb els nens i adolescents i incideixen en l'educació emocional. «Allò que ens és molt útil és que estem molt a prop dels nois, i que a través del vincle, tant els professors com els educadors podem detectar si hi ha situacions de risc», explica la cap d'àrea. Per arribar fins aquí, i concretar el nou protocol, durant els darrers anys s'ha fet molta feina per anar adaptant el que es va engegar el 2016. Per exemple, s'han treballat habilitats socioemocionals a les escoles i instituts (amb 1.060 alumnes des de 4t de primària a 4t d'ESO), s'han fet 170 hores de formació als diferents actors implicats, i se n'han destinades 77 a l'abordatge del 'bullying' i el 'ciberbullying'.

Anna Viñas explica que, al llarg d'aquests cinc anys, el protocol que hi havia fins ara s'ha hagut d'activar quatre vegades per actuar davant casos confirmats d'assetjament. Però que més enllà d'això, també s'han rebut una dotzena d'alertes per situacions de risc (algunes de les quals, a través d'una aplicació mòbil que es va crear específicament, i que ara s'ha substituït per la que va engegar el Departament d'Educació).

«Un itinerari que doni resposta»

L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, declara que l'objectiu del protocol és posar damunt la taula «un itinerari que doni resposta» a les situacions d'assetjament. «I aquest és una mica el factor diferencial; en el cas de Platja d'Aro, al darrere hi ha tota una xarxa d'agents perquè l'espai d'actuació no sigui tan sols l'entorn escolar, sinó que se'n faci seguiment més enllà», diu l'alcalde. Jiménez també concreta que, a banda de les activitats escolars i de lleure, quan cal també es treballa amb les famílies. «Prevenir i reconduir aquestes situacions, tant del qui pateix assetjament com de qui el provoca, no es redueix a fer mediació dins la classe; cal anar més enllà en el dia a dia, i això és important a l'hora d'abordar els diferents casos», subratlla l'alcalde.

I els centres, de fet, també agraeixen aquesta mirada integral que impulsa el nou protocol. La directora de l'escola Vall d'Aro, Llum García, explica que aquest «treball conjunt» permet abordar millor les situacions de risc i actuar si es detecta algun cas de 'bullying'. «La formació conjunta, la coordinació amb tota la xarxa d'agents del municipi... Tot això ens ajuda a abordar les situacions des d'un mateix prisma i anar a la una tant a l'hora de prevenir-les com d'actuar per posar-hi remei», conclou.