La Generalitat alerta que la nova llei estatal que s'està a punt d'aprovar al Senat i que contempla un cànon únic estatal "posa en perill" el buidatge de l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles. La secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernadas, ha explicat que la nova legislació fa que el Govern perdi els cànons que recapta actualment i això repercutirà a les arques de l'Agència Catalana de Residus (ARC). En aquest sentit, Bernadas ha assenyalat que la pèrdua de bona part dels ingressos de l’ARC significarà la reducció de les inversions per millorar la gestió de les deixalles que es generen i una minva de la qualitat ambiental del país. En el cas de Vacamorta implica comprometre els terminis establerts pel buidatge.

En el cas dels residus municipals, el cànon el paga l'ajuntament corresponent per cada tona de fracció resta –la que no es recull selectivament- que es destina a dipòsit controlat o a valorització energètica. La recaptació d’aquest impost ecològic conforma l’anomenat fons del cànon, que després serveix pel finançament d’una gestió sostenible dels residus. A tall d'exemple, amb aquest fons s’ha pogut desplegar la recollida selectiva de la fracció orgànica o convocar ajuts per a ens locals per millorar infraestructures de gestió de residus, com les deixalleries o les plantes de tractament.

Amb tot, el director de l’ARC, Isaac Peraire, ha explicat que, "malgrat tots els entrebancs, la voluntat de l’agència és procedir amb la màxima agilitat possible". Peraire ha anunciat que la primera retirada de residus està a punt d’adjudicar-se i es realitzarà en els propers mesos. A més, s’ha compromès a presentar d’aquí a tres mesos, durant la propera reunió de la Comissió, un pla d’execució de la sentència.

Per la seva banda, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha detallat les actuacions de restauració de les llacunes del costat del dipòsit, que executarà la Generalitat.