Quiosc

Diari de Girona

Una jutge obliga Begur a readmetre un policia de funcionari de carrera

L’agent es va presentar a les oposicions, les va aprovar, va passar la fase teòrica a l’Escola de Policia i va ser suspès de les pràctiques per part del cap

Un agent de la Policia Local de Begur durant un control, imatge d’arxiu. | AJ.BEGUR

Una jutge ha determinat que un agent de la Policia Local de Begur que va aprovar unes oposicions, va passar el curs de l’Escola de Policia, i a qui li van suspendre les pràctiques, ha de ser readmès i cal que se li aprovin i per tant, se’l nomeni funcionari de carrera.

En el seu cas, el cap de la Policia Local va fer un informe negatiu de les pràctiques, mentre que el d’un caporal va ser positiu. El del subinspector i cap, segons la jutgessa del Contenció Administratiu número 1 de Girona, «no es pot tenir en compte en la valoració del període de pràctiques» i preval el del caporal així com l’experiència anterior al cos. La sentència també ordena l’ajuntament a abonar «les mensualitats corresponents a sou i la resta d’atribucions econòmiques» que no ha rebut des del cessament i fins a la incorporació. Fa poques setmanes que l’agent ja s’ha reincorporat a Begur, com a funcionari de carrera.

Tot aquest periple comença l’any 2019 quan es convoca a Begur un concurs oposició de cinc places a la Policia Local. El policia afectat s’hi decideix presentar. Ell ja treballava com a interí per aquest cos des del juny de l’any 2009. Durant aquest temps, segons la demanda «mai havia rebut cap queixa ni li havia estat incoat cap expedient disciplinari».

L’agent va superar les oposicions i posteriorment tal com marca la llei va fer el curs a l’Escola de Policia (ISPC). Va ser nomenat funcionari en pràctiques per l’ajuntament de Begur i l’1 d’agost del 2020 va començar el període de pràctiques, l’escull final per ser funcionari de carrera. Durant el període de pràctiques, segons diu la part demandant en la interlocutòria «no va fer cap servei amb els avaluadors» i «desconeixia que fos avaluat ja que no va tenir cap entrevista» i «tampoc va rebre cap indicació» de com anaven les pràctiques.

En canvi el 4 de juliol de l’any 2021, «el cap de la Policia va dir -al policia- que les tenia suspeses ja que s’havia assabentat que temps enrere s’havia apuntat a un concurs oposició d’una altra Policia Local i això suposava que volia marxar de Begur i per tant, la seva carrera coma policia havia acabat», segons la part demandada.

Arran d’això, l’agent local va presentar una recusació contra el cap de Policia per la seva «falta d’imparcialitat i enemistat manifesta» i també es va reunir amb l’ajuntament. Finalment, el 5 d’agost el tribunal qualificador va «observar discrepàncies entre l’informe del caporal, entre la valoració dels ítems». Al final, el tribunal va concloure que no era apte en una resolució del 24 d’agost. Davant dels fets, el policia va decidir anar al contenciós.

Versió de l’ajuntament

Per la part de l’ajuntament, en la sentència s’assegura que «no hi havia enemistat o mala relació -amb el cap- i que l’actor coneixia que havia quedat constada la seva falta d’idoneïtat durant les pràctiques». També remarca que els procés es va ajustar al previst i que «els tribunals no poden substituir la decisió tècnica». També es destaca que l’avaluació es va basar en «ítems conductuals» previstos en la convocatòria i que el policia va tenir «nivells baixos en tots els avaluats»

Si bé la jutgessa en la interlocutòria desestima la recusació del cap de la Policia Local, en canvi sí que veu base jurídica per analitzar la part tècnica de la decisió de declarar no apte al policia. En la sentència també s’enumera com el tribunal avaluador va valorar l’informe del cap de la Policia Local: d’entrada diu que l’explicació del que es va valorar era «bastant explícita» però li «sorprèn» que durant l’any de pràctiques, l’agent «no hagi arribat a 150 dies treballats, quan era un any de pandèmia i que en els dies treballats, més de 20 hi havia incidències per no fitxar, una vintena per arribar tard i algun cop, havia fitxat abans d’hora i que això hauria pogut ser objecte de falta disciplinària».

Pel que fa al l’informe del caporal, al tribunal «li sorprèn la nota d’apte perquè només marca amb bona capacitat dos dels ítems i que també s’aprecien incoherències». Tot i això, va decidir donar per «vàlida» la qualificació feta pel caporal i que sobre l’informe del cap que l’afectat impugna cal analitzar-se.

La jutge destaca que en aquest es parla que hi havia «reunions evolutives» un fet que nega en tot moment el policia local i que ella, conclou que no han pogut acreditar-se i que hi ha «versions contradictòries». A banda, afirma que «crida l’atenció» que si les absències del policia van ser «justificades» aquestes no es podien tenir en compte com a «conducta negativa» i que no consta que aquestes o els «retards» acabessin en expedient disciplinari.

A banda, també subratlla que l’informe del subinspector va acompanyat d’un llistat «d’anotacions» que segons la magistrada no tenen res a veure amb l’actitud del policia. Per exemple, es diu que «just acabar el curs del ISPC es va presentar a proves de policia del Prat i això demostra l’interès i poques ganes de quedar-se a Begur» i entre altres, també parla de «rumors» Per a la jutgessa, aquestes anotacions «són sensacions purament subjectives» i que, el tribunal qualificador s’ha de sostenir en dades «objectives i fiscalitzables» per valorar el policia.

Per tant, considera que l’informe del cap de la Policia, no es pot tenir en compte i recorda el tribunal qualificador ja va acceptar la valoració d’apte feta pel caporal. També ressalta que l’agent afectat ja treballava a Begur i mai havia tingut problemes. Per tot això, conclou que cal readmetre’l el cos, aprovar-li les pràctiques i que se li aboni el què se li deu pel temps que no ha estat nomenat funcionari de carrera.

Compartir l'article

stats