L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha obert la convocatòria de subvencions per al pagament de quotes de lloguer i hipoteca per a famílies en situació de vulnerabilitat provocada per la Covid-19.

Aquests ajuts subvencionen el 50% de l’import de la quota mensual del lloguer o de l’hipoteca durant quatre mensualitats fins un màxim de 1.000 euros, per a cada sol·licitud. Estan destinades a persones empadronades al municipi, que siguin titulars d’un contracte d’arrendament en vigor, o titular d’un préstec hipotecari, del seu habitatge habitual, i que l’import mensual del lloguer o de la hipoteca no superi els 550 euros.

Per accedir a aquesta subvenció els ingressos anuals de la unitat de convivència que no poden superar tres vegades l’IRSC (indicador de renda de suficiència), ampliant 0,1 IRSC per cada fill a càrrec i 0,15 IRSC per cada fill a càrrec si es tracta d’una família monoparental, i s’amplia també 0,1 IRSC per cada persona de més de 65 anys convivent i 0,15 IRSC per cada persona de més de 65 anys amb grau de dependència. Quan el sol·licitant o convivent tingui una discapacitat del 33% o superior els ingressos no podran superar quatre vegades l’IRSC.

Entre les condicions també hi ha que la unitat familiar no disposi de saldos mitjos superiors a 3.000 euros en comptes corrents o altres dipòsits en entitats financeres i no disposar de cap altre habitatge en propietat o copropietat, així com que l’habitatge llogat no sigui de protecció oficial de promoció pública ni de lloguer social.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 31 de juliol. Per presentar les sol·licitud cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i demanar hora per l’Oficina Local d’Habitatge