La Sala de Plens de Calonge i Sant Antoni acollirà, aquest dijous, una consulta per definir el projecte de reurbanització del barri de l’Eixample, que engloba els carrers del Pont, carrer Nou, un tram de la carretera de Romanyà, el carrer Dr. Josep Maria Vilaseca, carrer de la Sala, carrer d’Enric Lluís Roura, del Camp d’en Coll, el passatge Verge de Montserrat, el carrer Balmes, carrer de l’Estacada i carrer de la Palanca. Per realitzar la consulta participativa, l’Ajuntament ha fet un treball previ d’anàlisi i diagnosi per detectar necessitats i veure quins elements de millora cal introduir en aquest projecte. Aquesta diagnosi, que es presentarà durant la sessió participativa als veïns i veïnes, ha analitzat diferents aspectes, com la pavimentació, els serveis urbans, la mobilitat o l’aparcament, entre altres elements.