El projecte per reasfaltar l’últim tram pendent del vial del Port de Palamós ja té l’aprovació definitiva, segons va avançar Ràdio Palamós. Es tracta d’una actuació que afecta el tall comprès entre els giratoris del cami Vell de la Fosca i del carrer d’Àngel Guimerà, així com el carrer d’Arnau Sa Bruguera fins a Joan Rovira i Bastons. El pressupost és de 665.000 euros que, si s’aplica la mateixa fórmula que en els dos trams precedents, pagaran Ports de la Generalitat en un 60 per cent, i l’Ajuntament en el 40 per cent restant.

Aquesta tercera fase aborda una secció de 650 metres lineals i planteja un reforç del paquet estructural del paviment actual, per a dotar-lo d’una major resistència. L’actuació al vial del Port, que es faria a finals d’aquest any, planteja el fressat, l’anivellament, compactació, asfaltatge de les calçades, i el pintat de la senyalització viària.