L’Ajuntament de Palamós ha posat a exposició pública l’expedient de contribucions especials de les obres de reurbanització d’una part del barri de la Platja, després que el Ple d’aquest mes de setembre el va aprovar inicialment, segons va avançar Ràdio Palamós. Els veïns beneficiats per aquesta reforma urbana hauran d’assumir una càrrega de 570.323 euros, un 41,34% al municipi de Palamós. L’Ajuntament pagarà el 58,66% restant.

Estem parlant d’una àrea que afectarà un tram del carrer de López Puigcerver, entre els carrers del Mar i d’Aragó, la totalitat del carrer de la Riera Aubi, i els travessers Nàpols, Rosselló, Aragó i Mar, entre President Macià i el passeig del Mar. El cost total de les obres és d’1.747.000 euros, i d’aquí cal restar els 250.000 euros subvencionats pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

Deduïda també la part que pertoca a Calonge i Sant Antoni, per l’afectació del carrer del Mar, Palamós ha d’assumir un cost d’1.379.000 euros, dels quals l’Ajuntament en suportarà 809.172, i els veïns 570.323.

Segons apunta l’Ajuntament, el que ha de pagar cada veí es calcula en funció de la longitud de façana de la finca, en un 25% , i del sostre, en un 75%. Ateses les diferents tipologies que conviuen en la mateixa zona, també s’han aplicat al càlcul 2 graus d’urbanització diferents.

La Fosca

Les obres del barri de la platja segueixen un patró similar al de la urbanització de la Fosca. En aquest cas, els veïns han d’assumir el 90% de la remodelació, que supera els 3 milions d’euros. En el cas de la Fosca es tracta de la segona fase d’adequació de la urbanització després que el 2003 es fes la primera.