Les barques d’arrossegament de la flota pesquera de Palamós han tornat al mar a feinejar després d’estar 10 dies aturades en el marc del compliment de la reducció dels dies de pesca contemplada en la normativa del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, tal com va avançar Ràdio Palamós. Les embarcacions tenen un topall de dies en què poden treballar, de mitjana uns 150 anuals.

El conjunt de les barques d’arrossegament de Palamós disposen d’un total de 3.530 dies anuals per a treballar. Aquests dies es reparteixen en funció dels diferents grups d’eslora. Això vol dir que les barques més grans són les que tenen més dies feiners anuals disponibles amb un màxim de 169. I, per contra, les que en tenen menys són les més petites, amb 116 dies dels 246 laborables reals que qualsevol empresa palamosina pot treballar. Els pescadors esperen tancar l'any per valorar com ha funcionat aquest model.