El Departament d’Acció Climàtica ha obert la convocatòria per sol·licitar ajuts per netejar i retirar les cobertes d'amiant que van quedar malmeses durant la pedregada del 30 d’agost al Baix i Alt Empordà i al Pla de l’Estany; afectant sobretot la Bisbal d'Empordà. L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) hi destinarà 3,15 milions d'euros, que cobriran el 100% de les despeses de les factures presentades, amb un màxim per metre quadrat. En paral·lel, s'obre una línia de subvencions destinada a la instal·lació de sistemes d'autoconsum fotovoltaic a les noves cobertes. En aquest cas, s’hi destinaran 2,5 milions d'euros i es cobrirà el 70% de les factures presentades, amb un import màxim segons la potència pic instal·lada.

D’aquesta manera, la Generalitat promou la retirada segura del fibrociment, un material de construcció fet de ciment i fibres d'amiant que li donen una gran resistència, però que és perillós per a la salut quan aquestes fibres es desprenen i s’inhalen.

La neteja i la retirada l’haurà de fer les empreses inscrites al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA) i els residus s’hauran de traslladar a una empresa que figuri en el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya. Es finançaran tant les tasques que ja s’han anat duent a terme des del dia de la pedregada, per raó d’urgència, com les que es desenvoluparan en el termini màxim d’un any.

Pel que fa a la retirada de les cobertes d'amiant, es cobrirà el 100% de les factures però amb un màxim per metres quadrats de teulada: Fins a 49 metres quadrats, l'ajut serà de 1.700 euros; de 50 fins a 99 metres quadrats de 35 euros el metre quadrats; de 100 metres quadrats fins a 499 metres quadrats, de 25 euros el metre quadrats, de 500 fins a 999 metres quadrats, 20 euros el metre quadrats i a partir de 1000 metres quadrats, 15 euros el metre quadrat.

El termini per presentar sol·licituds és de quinze dies a partir de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).