Nou revés per als veïns de la Fosca i el Passeig del Mar. L’Ajuntament, en el marc del ple celebrat dimarts a la tarda, va desestimar les al·legacions presentades pels veïns. En el cas del veïnat de la Fosca, el consistori va rebre fins a 31 al·legacions de les quals n’ha admès parcialment una, relativa als metres de façana, n’ha desestimat 28 i n’ha inadmès 2.

Cal recordar que el cost del projecte d’urbanització de la Fosca, en la seva segona fase, s’enfila als 3,8 milions d’euros i les contribucions afecten el 90 % de l’import, en sintonia amb les que es van aplicar ara fa 20 anys, en la primera fase de les obres.

Deduïdes diverses càrregues imputables al municipi, l’import definitiu que han d’assumir els veïns de la Fosca és de 3,3 milions d’euros, un 85,95 % del total. Aquest és un cas similar al dels veïns del Passeig del Mar, que han d’assumir el 41% del cost de les obres (1,6 milions d’euros). L’Ajuntament va rebre quatre al·legacions de les quals en va estimar parcialment una i en va desestimar la resta.