El concepte de les generacions d’incendis va ser proposat ja fa uns anys des del GRAF, o grup especialitzat en incendis forestals dels bombers de la Generalitat. Es classifiquen els incendis en diferents generacions a mesura que van evolucionant i que les seves característiques corresponen a una tipologia no descrita anteriorment, així com la resposta operativa que s’ha de donar davant d’aquest tipus de circumstàncies.

L’abandonament rural, terres que van deixar de cultivar-se per exemple, ha provocat un canvi a nivell paisatgístic, a més de l’evolució en les condicions meteorològiques degudes al canvi climàtic. Aquests són factors que han influenciat notablement en aquesta nova generació d’incendis.

Mànegues no útils

«El canvi climàtic fa que sembli que tinguem temperatures de sabana africana i els boscos no estan preparats ni adaptats a aquestes temperatures», assegura el sergent en cap del parc de Bombers de Palafrugell, Gabriel Marzo. Davant d’un incendi de sisena generació en què les flames poden fer fins a 30 metres d’alçada, les mànegues que es feien servir fa un temps, i que només arribaven a sis metres d’alçada, ja no són útils. També influencia molt la discontinuïtat del territori, ja que es poden trobar en llocs on no poden accedir i han de buscar solucions alternatives.

«Amb aquestes intensitats d’incendi, o bé trobem discontinuïtat en el combustible o és impossible d’atrapar-los, i llavors arriba el moment en què l’incendi fa el que vol. El que vol», afegeix el sergent.

Cremes controlades

Els Bombers han optat per treballar preventivament sobre el terreny, preparant-lo per poder-hi intervenir en cas d’incendi. Fan cremes controlades per obtenir espais des d’on poder accedir, les últimes han estat realitzades als voltants del Montgrí, aconseguint així aquests punts més segurs i estratègics.

Així i tot, es troben amb una dificultat afegida, i és que la majoria dels boscos són de propietat privada i no s’hi poden fer depèn de quines actuacions públiques.

«Tenim una vegetació molt estressada, d’aquestes temperatures, la sequera i una gran acumulació de combustible. El foc no deixa de ser un element natural», diu Marzo.

Afectació a les persones

A l’hora de donar resposta a un incendi s’han d’analitzar diferents factors que poden variar depenent si les flames poden afectar urbanitzacions o persones. Aquestes dades distorsionen la resposta i la forma d’actuar, ja que evitar els danys personals és la prioritat.

Per poder tenir tota la informació i tots aquests factors en compte, el GRAF els hi envia un informe diari, o setmanal si es fora de campanya, on es detalla la informació meteorològica, el risc d’incendi, sequera acumulada, previsió de pluja, com han estat els últims incendis i fins i tot algunes recomanacions de com abordar els incendis depenent de les seves característiques. Tota aquesta informació ajuda a preveure com pot anar evolucionant el foc i així adaptar l’estratègia d’actuació.

El sergent en cap del parc ensenya la gràfica, diu que avui hi ha un risc d’incendi de 2 sobre 6, no sembla que sigui un risc alt, però tenint en compte l’època en la qual ens trobem, comenta que hauríem d’estar molt més tranquils.