El Departament d’Acció Climàtica, a través de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), ha resolt la concessió dels ajuts corresponents a la retirada i descontaminació de les cobertes de fibrociment afectades per la històrica pedregada de la Bisbal d’Empordà, i municipis propers, el passat 30 d’agost, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a les cobertes substituïdes.

En la convocatòria extraordinària per enretirar cobertes, s’ha resolt que, de les 233 sol·licituds d’ajut presentades, un cop revisades, s’ha emès informe favorable sobre 204, que compleixen les bases reguladores. La pràctica totalitat de les sol·licituds que han tingut informe desfavorable ha estat perquè s’havien efectuat per duplicat. En total, s’han concedit 3.828.870,46 euros per a aquest concepte.

Empreses especialitzades

D’aquesta manera, la Generalitat està promovent la retirada segura de fibrociment, un material de construcció fet de ciment i fibres d’amiant amb una gran resistència però perillós per a la salut quan aquestes fibres es desprenen i s’inhalen. La neteja i la retirada, l’han de realitzar les empreses inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), i els residus s’han de destinar a una empresa que figuri en el Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya.

També ha atorgat les subvencions a les 38 sol·licituds rebudes per facilitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes substituïdes per un import de 728.567,75 euros.