La Generalitat ha concedit 3,8 milions d’euros en ajuts per a la retirada de cobertes d’amiant afectades per la històrica pedregada del passat 30 d’agost a la Bisbal i altres localitats de la zona. També ha resolt les ajudes per a instal·lar plaques d’autoconsum fotovoltaic a les cobertes substituïbles, a les quals han destinat uns 728.000 euros. La resolució l’ha fet el departament d’Acció Climàtica a través de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

En la convocatòria extraordinària per enretirar cobertes, el Govern català ha resolt que, de les 233 sol·licituds d’ajuda que s’havien presentat, n’hi ha 204 que mereixen un informe favorable, ja que complien les bases reguladores. La pràctica totalitat de les sol·licituds que han tingut informe desfavorable, en canvi, ha estat perquè s’havien efectuat per duplicat. En total, s’han concedit 3.828.870,46 euros per a aquest concepte.

Retirada segura

D’aquesta manera, la Generalitat està promovent la retirada segura de fibrociment, un material de construcció fet de ciment i fibres d’amiant amb una gran resistència però perillós per a la salut quan aquestes fibres es desprenen i s’inhalen. Per aquest motiu, la neteja i la retirada l’han de realitzar les empreses inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), i els residus s’han de destinar a una empresa que figuri en el Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya.

D’altra banda, la Generalitat també ha atorgat les subvencions a les 38 sol·licituds rebudes per facilitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes substituïdes per un import de 728.567,75 euros.

La convocatòria per als ajuts es va obrir el passat mes d’octubre, i en total la Generalitat tenia previst destinar-hi 5,6 milions, comptant tant la retirada de les cobertes d’amiant com les plaques fotovoltaiques.