César Sánchez García fa vuit dies que és desaparegut, segons informa la família, la qual ja ha denunciat la seva desaparició als Mossos d'Esquadra. L'home de 47 anys amb domicili al carrer Raval Sant Ponç de Palafrugell és una persona que pateix una malaltia i requereix medicació. L'encarregat de la seva tutela és la Fundació Support, una organització privada i sense ànim de lucre dedicada al suport jurídic i social a persones amb qualsevol tipus de discapacitat i edat (entre altres, psicosocial, intel·lectual o derivada del procés de l’envelliment).

L'últim cop que va ser vist anava vestit amb un xandall de color negre i una gorra grisa. La família prega que si algú el veu o l'ha vist recentment truqui als mossos d'esquadra.