L’Associació Contra el Càncer a Girona ha iniciat el programa de voluntariat a l’hospital de Palamós. D’aquesta manera els pacients oncològics ingressats i els seus familiars i persones cuidadores disposaran d’acompanyament per part del voluntariat amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida durant el procés de la malaltia.

Aquest acompanyament té un caràcter transversal: acompanyar al malalt oncològic i la seva família, suplir el cuidador en cas de necessitat, suport emocional als pacients i la seva família, assessorament en ajudes tècniques per al domicili (llits articulats, cadires de rodes i butaques entre d’altres), activitats d’animació i entreteniment i derivació a professionals en cas de detectar situacions i necessitats que requereixen la intervenció de personal especialitzat.

Per al desenvolupament del projecte, la coordinadora del voluntariat col·laborarà directament amb la unitat de treball social de l’hospital.