El segon pavelló esportiu municipal de Palamós és cada vegada més a prop de fer-se realitat. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palamós ha adjudicat la redacció i la direcció d’obra del projecte de construcció del segon pavelló esportiu municipal. L’empresa guanyadora del concurs és Taller Sau SLP, que ha aconseguit la concessió per un preu de 154.288 euros, segons va avançar Ràdio Palamós. El pavelló nou es farà al barri d’Es Pla, al costat de la instal·lació actual que es va inaugurar l’any 1989, i ha de venir a resoldre el dèficit d’espais per a la pràctica esportiva sota cobert, que té Palamós.

Prèviament, l’Ajuntament de Palamós va elegir, a través d’un sistema de puntuació, les 5 empreses que, com a màxim, havien de competir per fer el projecte guanyador del segon pavelló municipal d’esports. Els seleccionats en licitació pública han disposat de 30 dies per presentar les seves propostes. Les empreses triades, en ordre decreixent de puntuació, eren 080 Arquitectura, BCQ Arquitectura Barcelona, Carlos Galiano Arquitectura, la Unió Temporal d’Empreses formada per D’Aura Arquitectura i Francisco López del Castillo, i, finalment, l’estudi Taller Sau. Aquest darrer ha estat, precisament, la firma guanyadora del concurs. Ara tindrà un primer termini de 3 mesos per lliurar la proposta bàsica, i de 6 mesos més per a la presentació del projecte executiu. La direcció d’obra s’allargarà durant 30 mesos que corresponen als 18 mesos que es preveu que duri la construcció del nou pavelló, més l’any de garantia de les obres. El pressupost de l’actuació se situarà al voltant dels 2’5 milions d’euros. El preu d’adjudicació és desglossa en 97.445 euros per a la redacció del projecte i 56.843 per a la direcció de l’obra.