L'ACA licita les obres de restauració i millora ambiental del meandre de Colomers

S'actuarà en 2,5 quilòmetres per millorar l'estat dels hàbitats i de l'ecosistema

Vista lateral de la presa de Colomers.

Vista lateral de la presa de Colomers. / ACA

Redacció

Redacció

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a licitació les obres de restauració i millora ambiental del meandre de Colomers. S'actuarà en 2,5 quilòmetres i una superfície de 8 hectàrees.

L'import de licitació de les obres és superior als 212.000 euros.

L'actuació se centra en la recuperació de la terrassa al·luvial del meandre i compta amb el finançament de la Unió Europea en el marc dels Next Generation EU.

L'àmbit de l'actuació s'emmarca en el marge dret del riu Ter, en el meandre de Colomers, dins dels termes municipals de Colomers i Foixà.

Des d'un punt de vista morfològic, les terrasses al·luvials queden separades del curs principal del riu mitjançant una mota longitudinal d'uns 1.200 metres que arriba fins a l'assut de Colomers i que obstaculitza el flux del riu.

La recuperació de l'espai fluvial

Un dels principals reptes a què l'Agència s'ha enfrontat a l'hora d'escollir la millor solució per a la recuperació del meandre de Colomers, ha estat garantir els criteris de mínima actuació, de restauració passiva i evolució natural adaptativa, tot això per oferir una solució el menys invasius possible per al medi.

Segons ha explicat l'ACA, la solució consensuada ha estat la més adequada amb aquests objectius ambientals, que venen marcats per la mateixa planificació hidrològica i consisteix en fer la mota permeable per facilitar el flux de l'aigua mitjançant drenatges. Es tracta d'una solució innovadora i que no genera afectació a altres usos consumptius de l'aigua com el reg. En aquest sentit, es facilitaran tres punts de permeabilització per a cabals alts —dos sobreeixidors i un col·lector, amb les connexions derivades entre si—, per tal de millorar el drenatge del meandre mitjançant canals laterals. Aquests canals , al mateix temps, diversificaran diferents hàbitats de ribera amb l'excavació de zones més baixes que funcionin com a basses.

Més aigua al meandre

Aquesta intervenció suposarà, alhora, una millora directa per a la conservació dels hàbitats, ja que entrarà més aigua al meandre, afavorint, així, la recàrrega de l'aqüífer.

També es faran actuacions d'eliminació de les espècies al·lòctones presents en el meandre (canya americana, negundo i robínia) i se substituiran, en alguns punts, per plantacions autòctones.

Martinets blancs nordest meandre Colomers

Martinets blancs nordest meandre Colomers / ACA