FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat Comapa, la major distribuïdora d'ibèrics a Espanya, proveïdora de Carrefour i titular de la marca Jamones Sierra Alpujarra, davant la Direcció General de Consum de la Comunitat de Madrid per vendre pernils de Polònia com si fossin de Granada.

L'associació, que ha presentat la seva reclamació davant la Direcció General de Consum de la Comunitat de Madrid per estar el domicili social de l'empresa en aquesta comunitat, subratlla que a l'etiqueta d'aquests pernils s'indica literalment "Jamones Sierra Alpujarra. Granada. Jamón curado". Segons ha denunciat l'Associació de Productors de l'Alpujarra, els pernils comercialitzats sota aquesta marca provenen de porcs criats a Polònia, tot i que la carn ha estat curada i envasada en altres províncies espanyoles, com Segòvia, però no en cap de les localitats de l'Alpujarra granadina.

FACUA indica que l'etiquetatge d'aquests productes pot provocar que el consumidor els adquireixi sota la creença errònia que l'origen del pernil i la seva curació es troben en l'Alpujarra granadina, quan no és així.

Una altra empresa expedientada

D'altra banda, el mes passat, després de la denúncia de l'associació, la Junta de Castella i Lleó va obrir expedient sancionador a l'empresa Cien por Cien Pata Negra SL, de Guijuelo (Salamanca), ja que el seu nom apareix destacat en l'etiquetatge pernils i això indueix a creure que es tracta de productes de "pota negra" quan en realitat no compleixen les exigències legals per poder presentar-se amb aquesta denominació.

FACUA recorda que el Reglament (UE) 1169/2011, exposa que "la indicació del país d'origen o el lloc de procedència és obligatòria quan la seva omissió pogués induir a error al consumidor pel que fa al país d'origen o el lloc de procedència real de l'aliment, en particular si la informació que acompanya a l'aliment o l'etiqueta en el seu conjunt puguin insinuar que l'aliment té un país d'origen o un lloc de procedència diferent ".

Així mateix, l'associació assenyala que el Reial Decret 474/2014, de 13 de juny, pel qual s'aprova la norma de qualitat de derivats carnis, en el seu article 23, exposa que "la marca comercial o raó social no ha de contenir indicacions gràfiques o escrites que puguin confondre el consumidor pel que fa a la naturalesa del producte, la seva qualitat, categoria o denominació ".