L'any 2017 va ser declarat per les Nacions Unides com a Any Internacional del Turisme Sostenible pel Desenvolupament, fent-lo com una oportunitat per crear consciència cap a un turisme responsable com a motor positiu del canvi.

Segons National Geographic, els tres pilars del turisme sostenible són: l'ús de bones pràctiques pel medi ambient (reduir, reutilitzar i reciclar); la protecció del patrimoni cultural i natural (restaurar edificis històrics i salvar espècies en perill d'extinció), a més de proporcionar beneficis socials i econòmics tangibles per a les comunitats locals.

La campanya per un turisme sostenible aportava consells pràctics per viatjar amb respecte a qualsevol destí redactats pel Comitè Mundial d'Ètica del Turisme.

Consells per viatjar de manera sostenible

Aconsellen que per viatjar de manera sostenible principalment s'ha de conèixer els costums i la cultura del lloc de destinació i s'ha de respectar els locals i amfitrions a més del patrimoni cultural.

També és molt important protegir el planeta. Ho aconseguim reduint el nostre impacte ambiental cuidant els recursos que ens proporciona la natura i respectant la fauna i la flora en el seu hàbitat natural. Es recomana comprar productes que no requereixin l'ús de plantes o animals per a la seva fabricació. I que en les zones protegides, no se surti de les zones d'accés permeses.

Alhora s'ha de donar suport a l'economia local i als productes i artesania de la zona. També recomanen que s'esculli operadors turístics que comptin amb polítiques mediambientals i tinguin projectes comunitaris en el lloc de destí.

S'ha de ser un viatger responsable complint les lleis i normatives nacionals, respectant els drets humans i protegir els infants. Recomanen evitar donar diners als nens que viuen al carrer.

Quan viatgem hem de saber reduir la nostra empremta turística, perquè pot tenir un impacte tant en l'entorn com en la cultura del país que visitem. En un viatge gastem, consumim i creem residus.

Es calcula que els avions suposen el 3% del CO2 de la Unió Europea, per això és recomanable evitar-los tant com es pugui i viatjar amb tren o amb bicicleta.

Es pot aconseguir viatjar evitant el plàstic d'un sol ús, utilitzant productes de roba o reutilitzables.

Podem triar entre moltes destinacions i és recomanable evitar les zones massificades perquè les grans concentracions de turisme esgoten els recursos locals frenèticament. Una bona opció és portar amb tu una ampolla reutilitzable, piles recarregables pels teus dispositius o carregadors solars i crema solar ecològica, les comunes són contaminants. A l'hotel evita que netegin les tovalloles cada dia, es malgasta molt de detergent i aigua.

El turisme sostenible és avui una fita a aconseguir entre tota la població. L'ONU estableix l'any 2030 com l'any en el qual els països han de garantir l'empremta positiva dels viatges tant per a la comunitat local, com per al territori i el medi ambient.

Actualment, hi ha empreses que s'han adherit al «Nou Acord per Europa» que recull els Objectius de Desenvolupament Sostenibles proposats per les Nacions Unides. Aquest acord pretén alertar i involucrar la societat i les diverses institucions o empreses que s'hi poden adherir.

Hi ha diferents agències que promouen els viatges sostenibles a diferents destinacions del món.

Carta Europea de Turisme Sostenible

La Carta Europea de Turisme Sostenible és una certificació acreditada per la Federació Europarc que reuneix més de 150 espais protegits d'Europa.

L'objectiu és el de fomentar el turisme però duent pràctiques que l'afavoreixin de manera sostenible. I promoure aquest tipus de turisme als espais naturals protegits d'Europa.

Es va redactar el 2001, sent Catalunya la pionera amb l'adhesió del Parc Natural de la Garrotxa.

El Centre Espanyol de Turisme Responsable és una iniciativa conjunta de KOAN Consulting, Rutas PANGEA i Mint 57, empreses compromeses amb la planificació, el desenvolupament i l'operació del turisme responsable. L'objectiu de la seva creació és el d'agrupar projectes, iniciatives i professional del turisme responsable d'arreu. Actua en més de 24 països i compta amb més de 7 institucions catalanes adherides.

Catalunya és considerada una destinació de turisme responsable. L'Agència Catalana de Turisme va elaborar estratègies perquè s'aconseguís oferir al visitant un turisme responsable. A Catalunya, a més, hi ha diversos espais protegits que es classifiquen en: parcs nacionals, paratges naturals d'interès nacional, reserves naturals i parcs naturals. La província de Girona compta amb diferents espais naturals protegits per la fauna i flora que contenen.

Aquest turisme es desenvolupa tenint en compte l'àmbit ambiental (que el desenvolupament turístic sigui respectuós amb els ecosistemes), l'econòmic (mira per una viabilitat turística que aporti beneficis i repercuteixi a la comunitat local) i el sociocultural (busca que es respectin els valors socials i culturals de la població i aconseguir un turisme accessible per a tothom).