Quan el setembre del 2015 l'Assemblea de les Nacions Unides va aprovar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a l'Agenda 2030, es va iniciar una nova etapa en la construcció d'un món sostenible. No obstant, a més d'identificar unes línies de treball per aconseguir els objectius, els ODS incloïen també una crida a la col·laboració de tots (governs, institucions públiques i priva-des, empreses i ciutadans). D'aquí que molts experts considerin que l'aprovació dels ODS va suposar l'inici d'una nova era per a la gestió de la responsabilitat corporativa, ja que les organitzacions interessades a orientar la seva activitat cap a una perspectiva social (cada vegada més, gràcies al creixent auge de la RSC) tindria, per fi, una guia clara per a la definició de les seves pròpies estratègies i projectes.

Un exemple clar d'això és CaixaBank. L'entitat financera presidida per Jordi Gual i que té com a conseller delegat Gonzalo Gortázar sempre ha demostrat una vocació profunadament social, consqüència de la seva història i de l'herència rebuda després dels més de 100 anys d'història de "la Caixa". Però l'aprovació dels ODS va permetre alinear el compromís socail de CaixaBank i la seva estratègia de negoci amb les prioritats comunes definides per l'ONU, fins al punt que els ODS estan integrats en el Pla Estratègic 2019-2021 de CaixaBank.

Contribució als ODS

L'entitat contribueix a l'Agenda 2030 des de la pròpia activitat financera i a través dels programes d'acció social del seu accionista de referència, la Fundació "la Caixa", i d'aliances amb altres organitzacions. A més, és una de les companyies fundadores del Grup Espanyol per al Creixement Verd, una associació empresarial que tracta de contribuir a l'impuls d'una economia baixa en carboni compatible amb el creixement econòmic i la creació d'ocupació.

CaixaBank contribueix a tots els ODS a través de la seva activitat, acció social i aliances estratègiques, però n'hi ha quatre que són prioritaris.

Emmarcada en l'ODS 1 (Fi de la pobresa) l'Acció Social és un dels pilars del Pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de CaixaBank dins del seu model de banca socialment responsable. CaixaBank facilita l'accés a serveis financers a persones i famílies desateses pel sistema bancari tradicional. Un instrument bàsic per conseguir aquest objectiu són els microcrèdits. El banc social del Grup, Microbank, una de les entitats de microfinances més grans d'Europa, defensa un ferm compromís social a través de la seva aposta per oferir serveis i productes a col·lectius en risc d'exclusió financera o social. A més dels microcrèdits, ha llançat noves línies de crèdits, com els préstecs a empreses socials. L'entitat facilita finançament a persones i famílies amb una suma d'ingressos disponibles que sigui igual o inferior a 19.300 euros anuals, amb l'objectiu de cobrir despeses en salut, educació, reparacions a la llar o adquisició de vehicles. El 2019, 79.789 projectes familiars van rebre, en conjunt, 412,7 milions d'euros.

Un altre exemple són els bons socials, dels quals CaixaBank ha llançat dues emissions en els últims 12 mesos. La primera emissió, realitzada el setembre del 2019, va obtenir el premi Bo Social de l'any 2019, concedit per la prestigiosa publicació Environmental Finance. Aquesta es va dirigir a cobrir l'ODS 1 i també l'ODS 8 (treball decent i creixement econòmic), concedint finançament a través de CaixaBank i de Microbank a autònoms, microempreses i pimes en regions econòmicament més desafavorides.

Ajuda a les pimes

En el context de crisi sanitària, CaixaBank va llançar al juliol la segona emissió d'un Bo Social amb la finalitat de pal·liar els efectes de la pandèmia en pimes i microempreses en regions espanyoles desafavorides. L'emissió, sota el marc dels bons verds, socials i sostenibles, ha col·locat 1.000 milions d'euros que es destinaran al finançament de petites empreses de zones on el PIB per càpita no superi els 19.665 euros i la taxa de desocupació se situï per sobre del 16,69%.

Els fons captats pel Bo Social Covid-19, amb venciment a 5 anys, s'utilitzaran per promoure l'ODS 8 (treball decent i creixement econòmic) que es concreta a facilitar finançament sense garantia ni aval per a pimes, microempreses i autònoms de les regions amb més dificultats econòmiques. Ja s'han identificat 1.700 milions d'euros corresponents a projectes que podrien tenir accés a aquests recursos segons els criteris definits per CaixaBank per mitigar l'impacte de la Covid-19.

ODS 12 (producció i consum responsables). CaixaBank ha ratificat els Principis de Banca Responsable de Nacions Unides, llançats per la Iniciativa Financera del Programa de l'ONU per al Medi Ambient (UNEP FI, per les seves sigles en anglès). En aquest sentit (com el finançament amb criteris ESG, les polítiques responsables i el marc de govern de Responsabilitat Social Corporativa), el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) va incloure el 2019 CaixaBank, per vuitè any consecutiu, entre els millors bancs cotitzats del món en matèria de sostenibilitat. El principal índex mundial que avalua el comportament de les empreses sota criteris ASG (ambientals, socials i de govern corporatiu) considera CaixaBank com un dels 25 bancs més destacats, d'entre 248 candidats. En total, el DJSI va incloure 318 empreses, d'un total de 3.517 analitzades de 47 països del món.

CaixaBank va obtenir la màxima puntuació (100 punts) en les àrees de protecció de la privacitat, acció social i filantropia i inclusió financera. Els analistes del DJSI van destacar positivament també altres aspectes com la gestió del risc, polítiques anticorrupció i prevenció del blanqueig, seguretat de la informació, estratègia contra el canvi climàtic i desenvolupament del capital humà.

ODS 17 (aliances per aconseguir els objectius). La Fundació "la Caixa" ha creat una aliança estratègica per a la difusió dels seus projectes com Incorpora, GAVI, The Vaccine Alliance o l'Associació de Voluntaris de "la Caixa". S'ha de citar que CaixaBank ha ostentat entre 2012 i 2020 la presidència de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides, l'organisme encarregat de promoure els 10 Principis de les Nacions Unides. Igualment, participa en l'Observatori dels ODS, una iniciativa de la Càtedra de Lideratges i Governança Democràtica d'ESADE que compta amb la col·laboració de "la Caixa".