22 de març de 2021
22.03.2021
Diari de Girona

Lloguer de plantes per a la reutilització d'aigües

L'empresa Telwesa, amb seu a Llagostera, és especialista a proporcionar equips mòbils de filtració industrials

21.03.2021 | 23:29
..Plantes mòbils ..d'ultrafiltraciói osmosi per al ..recondicionament ..d'aigües de procés.

L'empresa Telwesa de Llagostera està integrada per un equip de professionals especialitzats en el tractament d'aigües residuals industrials. Concretament, són especialistes en tractaments biològics i/o físicoquímics per a l'eliminació de nutrients (nitrogen, fòsfor), la matèria orgànica i sals. La seva activitat se centra en serveis d'alt valor afegit relacionats amb els processos de tractament terciari mitjançant membranes d'ultrafiltració, osmosi inversa o nanofiltració.

L'empresa és reconeguda per al sector per l'experiència i know-how en els tractaments de lixiviats, aigua residual industrial i reutilització. Opera tant amb depuradores industrials així com amb plantes compactes mòbils d'osmosi inversa i ultrafiltració. Aquest servei destaca per no haver de realitzar una inversió inicial de manera que el client paga només per l'ús (pay per use). Habitualment, aquest tipus de maquinària té un cost important d'inversió i poden existir dubtes sobre el funcionament amb un tipus d'aigua en concret. L'opció del lloguer permet al client poder determinar-ne la idonïetat sense por a perdre la inversió.

A més, aquest servei en format de renting o leasing garanteix un servei molt eficient, ja que implica de forma directa tant el client com TELWESA generant sinergies i complicitats imprescindibles per a projectes que afecten no només la viabilitat del procés industrial, sinó també a la seva imatge.

Telwesa disposa de plantes mòbils tipus plug and play d'osmosi inversa (OI) i d'ultrafiltració (UF) en contenidor marítim per a diferents tipologies d'aigua. Aquestes plantes es poden utilitzar per fer front a possibles puntes de cabal, així com en la reutilització d'aigües depurades o recondicionament d'afluents no residuals per optimitzar al màxim un recurs escàs com l'aigua de qualitat.

Telwesa ofereix altres serveis destacables com la possibilitat d'externalització de l'operació i manteniment de depuradores industrials, construcció i disseny de plantes pilot així com assessorament tècnic. Per a cada cas, l'equip tècnic els pot orientar i assessorar depenent de cada necessitat.

Amb els seus equips i professionals, està plenament garantida l'assistència tècnica i l'assessorament per tractar aigües, optimitzar processos, reduir costos i formació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook