Mostra d'això són el Protocol de Kyoto del 1990, els acords de Paris del 2015 o molt recentment la Llei Espanyola de Canvi Climàtic aprovada el 13 de maig passat i el Pla Nacional d'Energia i Clima que acompanya aquesta llei.

Davant d'aquesta gran exigència inajornable, ja no només l'Administració sinó també i de manera clau les empreses tenen un paper fonamental en l'impuls de la descarbonització. Aquest és un repte que presenta un complex mosaic d'oportunitats on només les organitzacions que sàpiguen aprofitar-les en sortiran més preparades per lidera la transició energètica baixa en carboni.

En la frontera de la postpandèmia que vivim, aquesta oportunitat és imparable com demostra el fet que grans corporacions de tots els sectors estiguin desenvolupant activament plans de descarbonització per a les seves instal·lacions de producció i centres de treball, donant forma a un panorama energètic amb diverses tendències clares.

En gran mesura, aquesta actitud proactiva de resiliència i lluita contra el canvi climàtic és fruit de la transparència i el govern responsable en nom de la sostenibilitat. Les empreses s'enfronten a directrius més clares, però més estrictes, que defineixen l'acció "sostenible" i les dades ESG ("Environmental Sustainibility Goals" definits per les Nacions Unides com a veritables indicadors de la transformació) s'estan adoptant com un factor empresarial clau per permetre a les empreses accedir al finançament amb més rapidesa i mostrar solidesa i múscul de negoci. I, així, en la mesura que les corporacions anuncien nous plans ambiciosos, tots els seus reclams climàtics són inspeccionats acuradament pels accionistes, les administracions públiques, els clients i a través de la premsa, la societat en general.

No obstant això, i tot i tenir en marxa tot un procés de validació i apropiació dels objectius i compromisos ESG per part dels equips d'estratègia, medi ambient o de RSC i traslladats a tots els nivells, sol sorgir una pregunta clau: "I ara , com faig realitat aquests objectius?". Com es poden aconseguir de manera eficient i efectiva, és el que es qüestionen molts executius a càrrec d'operacions de negoci o de gestió de plantes industrials.

Cap a la descarbonització

La pregunta és important i exigeix ​​una resposta profunda i concreta. Aquest és el moment en el qual una empresa com ENGIE actua al tenir respostes i solucions que capitalitzen al màxim la seva missió: ser un desenvolupador tecnològic que és capaç d'assessorar els clients en el seu viatge cap a la descarbonització i per extensió cap a la sostenibilitat.

ENGIE afronta el repte de la descarbonització amb models de negoci innovadors i integrant el seu coneixement de l'energia en tota la cadena de valor. ENGIE ofereix una solució tecnològica integral (des del disseny fins a l'operació) que ajuda els seus clients a reduir les emissions de CO2 i a complir amb els seus compromisos de sostenibilitat, considerant l'impacte ambiental de l'energia, els costos financers i les qüestions socials.

Durant els últims anys ENGIE a Espanya ha augmentat en gran mesura els seus contractes basats en actius que milloren l'eficiència energètica en els seus clients; ha creat el Centre de Gestió Energètica que, en remot i a través de mitjans digitals, controla l'energia dels seus clients. Així, s'han desenvolupat projectes d'aquest tipus en més de 200 instal·lacions donant suport al compliment de l'RD 56/2016.

A través d'una visió més integral i holística de la realitat dels clients, ENGIE analitza en profunditat dades tècniques per tal d'establir objectius assolibles que permetin desenvolupar el mix de tecnologies sobre el qual recaurà la descarbonització de la instal·lació en qüestió.

Solucions innovadores

La companyia valora i proposa diferents solucions amb les tecnologies més interessants i innovadores a implantar, d'acord amb les necessitats i la realitat del client, així com la realitat de mercat. D'aquesta manera, i sempre d'acord amb la línia estratègica de la companyia, orienta les inversions en els actius necessaris, en els quals ENGIE també participa si fos el cas.

Una de les eines clau en el procés és Prosumer, un programari especialitzat desenvolupat pel grup ENGIE, la finalitat del qual és l'optimització d'escenaris de descarbonització i, que permet obtenir la solució òptima per a la transició energètica que pot combinar molts vectors: substitució d'equips subministradors d'energia, canvi d'hàbits de consum de l'empresa i de cada treballador, revisió dels consums energètics i certificació verda per a aquests subministraments, etc.

ENGIE ha apostat fermament per la millora de l'eficiència energètica, les energies renovables i la descarbonització dels seus clients, afegint valor en el disseny, la construcció, el finançament, l'operació i el manteniment dels actius necessaris per assolir els objectius marcats. L'experiència global en aquest tipus de projectes de reducció de consums i generació renovable, a més del coneixement del mercat energètic, són un factor clau per assegurar l'èxit en la consecució dels objectius marcats en el Pla de Descarbonització. D'aquesta manera, ENGIE fa realitat la seva raó de ser: accelerar la transició cap a societats més neutres en carboni, cap a models econòmics més respectuosos amb les persones i amb el planeta.