Des de 1998 l’empresa Germans Cañet Xirgu s.l. de Cassà de la Selva s’ha convertit en un referent en la gestió i el reciclatge de residus tant a l’obra civil pública com la privada i també és especialista en altres àmbits com el moviment de terres, transports de servei públic, transport d’aigua potable, enderroc, asfaltat, accions de desamiantatge i producció de biomassa forestal i industrial. Aquesta especialització i bagatge s’ha aconseguit en base a la evolució continua fonamentada en una adequada política de personal i establiment una estreta relació de confiança amb els clients i els proveïdors.

Totes les seves actuacions es fan amb respecte amb el medi ambient. Així ho certifiquen les certificacions ambientals voluntàries ISO 14001 i EMAS. A Germans Cañet Xirgu s.l. s’ha tingut sempre molt present la protecció del medi ambient i tot el que l’envolta, la seguretat en el treball i la innovació. Com expliquen des de l’empresa aquesta manera d’actuar està integrada a la seva ideologia empresarial. Són pilars que sempre es tenen presents i que acaben consolidant-se donant a l’empresa un plus que ha contribuït a situar-la en un lloc molt destacat en el seu àmbit empresarial.

La política ambiental

Germans Cañet Xirgu s.l. té molt clara la política ambiental que porta a la pràctica. En aquest sentit, expliquen que «la protecció del medi ambient és una prioritat, i per aquest motiu es treballa per reduir els impactes ambientals de les activitats de gestió de residus de la construcció i demolició mitjançant les operacions de reciclatge de residus de la construcció per la producció d’àrids reciclats, així com i la recollida i transferència de residus perillosos i no perillosos». Tot amb certificacions que acrediten aquesta manera de treballar. La política ambiental de l’empresa és «on es plasmen les prioritats i intencions en matèria ambiental. Inclou el compromís de complir i millorar contínuament l’eficàcia del Sistema de Gestió Ambiental, i també constitueix el marc de referència per establir els objectius i fites» Un altre dels elements de valor és que l’empresa disposa del seu propi laboratori amb personal qualificat que garanteix la qualitat en tots els processos productius. Acredita també diferents productes amb Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que és un sistema per identificar aquells productes que reuneixen determinades propietats o característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient.