Com a actiu important del sector financer espanyol, el Banc Sabadell reafirma el seu compromís amb el medi ambient i la societat a través de la cura de la petjada ambiental de la seva activitat productiva, adaptant l’organització a les demandes del nou paradigma, i fomentant les finances sostenibles.

En línia amb les seves aliances per a la lluita contra el canvi climàtic, el Banc Sabadell ha reforçat el seu compromís amb l’adhesió a l’UN-convened Net-Zero Banking Alliance. Els bancs d’aquesta aliança internacional promoguda per la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, es comprometen que totes les seves carteres de crèdit i d’inversió siguin neutres en emissions netes de gasos amb efecte d’hivernacle el 2050 com a data límit, en línia amb els objectius més ambiciosos de l’Acord de París. 

Així mateix, en el seu esforç per a la reducció de la petjada de carboni, l’entitat bancària s’ha adherit al Compromís Col·lectiu d’Acció Climàtica i s’erigeix com a signant dels Principis de Banca Responsable. Pel que fa a les adaptacions que ha fet la mateixa empresa en la seva estructura, el Banc Sabadell ha orientat la seva activitat, organització i processos per contribuir de forma ferma a la sostenibilitat i a la lluita contra el canvi climàtic. Per fer-ho ha integrat els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la seva estratègia i model de negoci i ha creat la direcció de Sostenibilitat, un comitè i una comissió en el consell d’administració encarregats de mantenir l’estratègia de l’entitat en favor de la sostenibilitat. 

A més, el banc disposa d’un sistema de gestió ambiental que vetlla per la minimització de l’impacte mediambiental dels seus processos i instal·lacions i ha establert objectius de reducció d’emissions que es vinculen al seu indicador sintètic de sostenibilitat. En la seva tasca d’acompanyar la transició ecològica i de fomentar la transformació cap a models de desenvolupament baixos en emissions, el Banc Sabadell està treballant en la fixació per al 2022 dels camins de descarbonització dels sectors més intensius en carboni. 

En l’aposta per l’eficiència energètica i les energies renovables, el banc ha aconseguit una reducció del 99% emissions de CO2 derivades del consum elèctric a Espanya, respecte al 2014. La contractació d’electricitat d’origen 100% renovable, amb un consum des del 2016 pròxim al 100%, així com els nous projectes d’autogeneració d’energia amb plaques fotovoltaiques en centres corporatius, són algunes d’aquestes fites. 

Banca d’empreses

La tasca dels bancs és essencial per oferir solucions a les persones i a les empreses en moments excepcionals com l’actual, en què el context conjuga la necessitat de recuperar-se de la Covid-19 amb la urgència de fer-ho amb respecte al medi ambient. Per això, pel que fa al seu model de negoci, l’entitat bancària treballa per acompanyar els clients en la transició ecològica i la generació de solucions i capacitats per facilitar a clients i inversors la seva contribució a la sostenibilitat. 

El repte que té davant el Banc Sabadell és encara més gran si es té en compte el seu paper com a banca d’empreses: a través d’aquest rol ha de canalitzar els recursos cap al desenvolupament sostenible, baix en carboni i resilient al clima. Per fer-ho compta amb el Pla de Finances Sostenibles, que, entre d’altres, permet distingir entre activitats sostenibles i no sostenibles, i desenvolupar productes orientats a l’eficiència energètica, la mobilitat o les solucions d’estalvi i inversió. 

Als productes financers que ofereix disposa de diferents modalitats de finançament empresarial per generar i aprofitar les oportunitats vinculades a la sostenibilitat. Entre altres productes, compta amb un marc de bons vinculats als ODS, emet bons verds, i disposa de programes orientats al foment d’empreses sostenibles, com BStartupGreen. 

També ofereix un servei d’assessorament als clients per fomentar la transició de les seves activitats cap a un model sostenible a través de l’especialització i la proximitat, i identifica les diferents oportunitats que tenen les empreses per accedir a les ajudes del Fons de Recuperació Europeu. Això no obstant, l’esforç de l’entitat bancària van més enllà del sector financer. El Banc Sabadell posa el focus en actuacions amb focus social amb productes, programes d’educació i ocupabilitat i l’assessorament a col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

A tall d’exemple, ha desenvolupat nous productes com el Fons d’Impacte BSocial Impact Fund. Aquest producte ha superat els 50 milions d’euros sis mesos després de la posada en marxa.