El secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, és una de les veus principals contra el domini que encara exerceixen les petrolieres i altres indústries d’energia bruta sobre el planeta. Aquest estiu, durant una cimera celebrada al juny amb els principals líders mundials, no va dubtar a llançar-los una clara renyina: «Vostès representen les economies més grans i també els emissors més grans del món. El seu primer deure és protegir les persones. I res no és més clar que el perill de l’expansió dels combustibles fòssils», va afirmar Guterres en la seva intervenció al Fòrum de les Principals Economies sobre Energia i Clima.

Guterres va denunciar també les pressions que la indústria del gas, el petroli i el carbó exerceixen sobre els governs i les economies: «Sembla que els productors de combustibles fòssils tenen la humanitat agafada del coll», va dir, i va afegir que aquestes pressions són « les mateixes tàctiques escandaloses que les grans tabaqueres feien servir fa dècades». «Igual que passava amb la indústria del tabac, el lobby dels combustibles fòssils i els seus còmplices financers no han d’escapar de la responsabilitat», va afegir el secretari general de l’ONU. Amb aquestes darreres paraules, al·ludia al fet dels grans bancs del planeta segueixen finançant les energies brutes amb elevades sumes de diners, sense les quals no seria possible la seva supervivència.