La bateria de mesures anunciades pel Govern central per mirar de rescatar el Parc Nacional de Doñana de la greu situació en què es troba ha sigut favorablement rebuda per les organitzacions conservacionistes. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic destinarà 356 milions d’euros (gairebé un milió al dia) a l’execució d’un ‘Marc d’actuacions per a Doñana’, que permeti recuperar el funcionament ecològic de l’espai natural i pal·lia els impactes a què ha de fer front.

Aquest marc recull mesures com la disminució d’extraccions d’aigües subterrànies i la recuperació de la hidrologia superficial, la recuperació i naturalització del domini públic maritimoterrestre a Doñana i el seu entorn, així com actuacions per a la conservació i restauració de la biodiversitat i l’aposta per l’activació socioeconòmica d’aquesta zona. També es farà un important esforç en la millora de la depuració d’aigües residuals.

La vicepresidenta i ministra del ram, Teresa Ribera, va presentar aquest dimecres a Almonte (Huelva) aquest marco d’actuacions i va recalcar que Doñana és «un dels aiguamolls més emblemàtics, estimats i espectaculars d’Europa» i això «ens obliga a ser particularment acurats amb aquest espai, conèixer-lo bé i cuidar-lo i continuar invertint en la seva qualitat, en el seu bon estat i manteniment».

El marc d’actuacions inclou «una dotació pressupostària de 356 milions d’euros, dels quals 118 estan en execució o prevista l’execució el 2023» i que inclouen diferents tipus d’intervenció en domini públic-hidràulic; en protecció, restauració i recuperació del domini públic maritimoterrestre; protecció de biodiversitat; millora permanent del coneixement, i impuls a activitats socioeconòmiques complementàries diferents que posin en valor aquesta comarca.

Diferenciar els regs legals i els il·legals

Diferenciar els regs legals i els il·legalsEn les relatives al domini públic-hidràulic, Ribera ha destacat la importància de diferenciar «entre allò que es fa de forma compatible amb la legalitat i el que no», i això «ens obliga a vetllar particularment tant en relació amb les qüestions d’incompliment com en el reforç a l’acompanyament a les comunitats de regants i als seus plans per poder continuar impulsant el millor funcionament i el més eficient ús del recurs».

En segon lloc, va remarcar una segona línia d’actuació «emblemàtica», la relacionada amb la descàrrega de la pressió dels aqüífers, bé per aportacions procedents d’altres fonts, bé per preservació d’aquests recursos als aqüífers o bé buscant alternatives, ja siguin a l’ús de reg en superfície o al proveïment d’un enclavament com és Matalascañas.

Així mateix, es recull com a mesura «extra i voluntària» la possibilitat de compensar per la compra de drets d’aigües o de finques quan això redundi en el bon estat de l’aqüífer.

Protecció de l’espai maritimoterrestre

Protecció de l’espai maritimoterrestreQuant a la protecció de l’espai maritimoterrestre, es plantegen actuacions per impulsar la renaturalització de la ribera dreta del Guadalquivir i d’altres d’intervenció en estacions de depuració, en col·lectors i en xarxes de sanejament en fins a set punts del territori per millorar la qualitat de l’aigua que arriba a l’espai natural.

La ministra va assenyalar que es buscaran alternatives per reforçar-hi l’arribada de l’aigua de superfície mitjançant la recuperació d’alguns dels braços i cursos vinculats a Doñana i que van ser interromputs fa 50 anys.

El marc d’actuacions, que tindrà un coordinador encara per definir, estarà exposat a informació pública fins al 15 de gener, una cosa que «ens permetrà enriquir el conjunt de les mesures», va indicar Ribera, que, a més, va expressar la seva confiança que «ben aviat» també la Junta d’Andalusia «faci públiques les seves propostes sobre com podem col·laborar tots en la protecció i conservació de Doñana».

Suport dels ecologistes

Suport dels ecologistesAquestes mesures han sigut ben vistes per les entitats que lluiten per la conservació d’aquest espai natural. Ecologistes en Acció, per exemple, ha considerat que el ‘Marc d’actuacions per a Doñana’ és «ambiciós i realista» i respon a una «vella reivindicació dels moviments conservacionistes».

En declaracions a Efe, el portaveu d’Ecologistes en Acció al Consell de Participació de Doñana, Juan Romero, ha indicat que «considerem que és positiu en el procés obert, evidentment s’han d’esperar els resultats i a veure com són».

També és positiu, ha afegit, perquè «compta amb tots els actors» i «ens produeix moltíssima satisfacció, perquè recull per fi la recuperació del riu Guadiamar, que es va amputar a Doñana i ara tornarà a aquest espai».

«Això és una assignatura pendent i molt important però ha d’anar acompanyada per una prèvia depuració de tota la seva aigua, ja que té mala qualitat tant per abocaments miners com per aigües procedents de les depuradores; si no se’n garanteix la qualitat, seria un desastre», ha indicat.

Ha valorat també que el document reculli la recuperació del domini públic maritimoterrestre: «Això és molt important; engloba tot el litoral i l’estuari del Guadalquivir, fins i tot la seva vora esquerra; la recuperació del braç de l’est, que és molt important per a la biodiversitat, i els aiguamolls de La Algaida a Sanlúcar de Barrameda (Cadis)».

Per la seva banda, WWF considera que el ‘Marc d’actuacions per a Doñana’ permetrà «saldar els deutes» que projectes com el Doñana 2005 havien deixat amb l’espai natural, mentre entén que és «un pas en el camí correcte i necessari».

El coordinador de WWF per a l’Oficina de Doñana, Juanjo Carmona, ha indicat que des del 2010 «reclamaven de manera insistent la recuperació hídrica de l’espai natural després que el Doñana 2005 es tanqués en fals, ja que van quedar moltes actuacions pendents per qüestions, bàsicament, pressupostàries».

Considera que «hi ha algunes mesures que són imprescindibles, com pot ser el tancament de pous; d’altres són molt necessàries, com per exemple millorar la governança, la teledetecció o incrementar l’escola bressol; d’altres són bàsiques per al present i el futur de Doñana, en especial les d’hidrologia superficial, és a dir, el poder recuperar drets d’aigua i terrenys i, sobretot, els cabals segrestats al Guadiamar i recuperar la dinàmica fluvial de la zona».

També creu «bàsic» anar eliminant l’impacte ocasionat per les extraccions d’aigua de Matalascañas a les llacunes i els ecosistemes del parc nacional.

...

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es